Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Bratislavy poslanci jednomyseľne schválili návrh o dočasnom parkovaní (tzv. parkovacia politika) od 1.1. 2021.

“Dnešné hlasovanie je významným krokom k lepšej doprave a ku kvalitnejšiemu verejnému priestoru v našom meste,” uviedol primátor Matúš Vallo na Facebooku po hlasovaní.

Primátor Matúš Vallo je rád, že sa prijala tzv. parkovacia politika v Bratislave

Výsledok komentoval aj mestský poslanec Peter Pilinský: “Hoci má schválený návrh svoje muchy a oblasti s otáznikom, je určite lepšie mať prijaté pravidlá parkovacej politiky, ako ju nemať vôbec a zotrvávať v dopravnom a parkovacom chaose, ktorý v našom meste vládne v posledných rokoch.”

Upozornil, že Rača je jednou z prvých mestských častí, ktorá už prišla aj s konkrétnym návrhom zonácie spoplatneného parkovania. S náznakom kritiky pripomenul, že vedenie mestskej časti navrhlo rozdeliť Raču až do 7 spoplatnených zón (Západná, Centrálna a Východná Rača, Krasňany, Východne, Na Pántoch a Žabí majer).

“Z Rače prišiel návrh na rozdelenie až do siedmych zón. Pre ilustráciu – napr. oveľa väčšia Petržalka bude spočiatku len jedna zóna,” vysvetlil Pilinský.

Návrh siedmich zón (Zapadná, Centrálna a Východná Rača, Krasňany, Východne, Na Pántoch a Žabí majer) spoplatnenia Rače pripravil miestny úrad mestskej časti.

“V praxi to bude znamenať, že napr. obyvateľ Východného počas návštevy trebárs Nemeckého kultúrneho domu, bude musieť po dvoch hodinách za parkovanie na verejnom priestranstve platiť. Rovnako ak Krasňančan príde do Rače na kúpalisko (alebo naopak),” doplnil.

Spustenie nového parkovacieho systému je načasované na začiatok roka 2021. Pilinský verí, že dovtedy magistrát pripraví fungujúci, prehľadný a jednoduchý systém a tiež vymyslí, akým spôsobom sa bude kontrolovať a sankcionovať jeho nedodržiavanie najmä zo strany Mimobratislavských majiteľov áut.

Schválené ceny parkovania na verejných parkovacích miestach a plochách v Bratislave

Vicestarostka Rače Antalová-Plavuchová (v strede) na mestskom zastupiteľstve.

rčw, grafika: MZ BA