Na Alstrovej ulici v starej Rači prechádza v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou vzácna historická budova. Mnohým sa pri jej názve vynoria spomienky na detstvo – dlhé roky v nej totiž bývala materská škôlka na Kirovovej ulici. Zichyho kúria je už dnes bez lešenia, odkryla sa jej vynovená fasáda aj majestátny erb nad vchodom!

Reč je o dome č. 171 na dnešnej Alstrovej ulici, hneď vedľa Mäsiarstva pod kúpaliskom. Budova Zichyho kúrie s rodovým erbom patrila dlhé roky cirkvi, ktorá v nej zriadila najskôr cirkevnú školu, od roku 1935 meštiansku.

Zichyho kúria 2019

Zichyho kúria 2017

Zichyho kúria 2009

Rádové sestry v nej mali až do roku 1950 opatrovňu. Po likvidácii kláštorov slúžila ako štátna materská škola a po revolúcii sa opäť dostala do rúk cirkvi. Finančne náročná rekonštrukcia rešpektujúca ráz pôvodnej budovy prebieha v réžii Arcidiecézneho centra mladých (ACM) Vinica.

Okrem opravy a kompletnej výmeny strechy prešli rekonštrukciou tiež vnútorné priestory, fasáda a tiež dvor so záhradou. Mnohé práce si členovia centra realizovali svojpomocne a pri získavaní prostriedkov oslovovali s prosbami o pomoc aj darcov z radov verejnosti.

Zichyho kúria

Zichyho kúria

Zichyho kúria

Na Alstrovej ulici, len pár metrov od Zichyho kúrie, otvorili v minulom roku ďalšiu citlivo zrekonštruovanú budovu s novou funkcionalitou: Bývalú školu, ktorú postavili račianski Nemci v predvojnovom období dnes využíva centrum Bivio.

V budove dlhé roky sídlila Materská škola na Kirovovej ulici (dnes Alstrova).

Ja, foto autor, FB ACM Vinica, Marian Krippel/FB Račania