Mestská časť Rača chce v súvislosti s horúčavami vystríhať obyvateľov Rače a návštevníkov okolitých vinohradov a lesov pred požiarmi, ktoré sa po minulom roku stali mementom pre všetkých Račanov.

Vinohradníci z Račianskeho vinohradníckeho spolku vytipovali lokality, do ktorých chodí najviac ľudí a kde je riziko vzniku požiaru najväčšie.

Vinohradníci z Račianskeho vinohradníckeho spolku vytipovali lokality, do ktorých chodí najviac ľudí a kde je riziko vzniku požiaru najväčšie.

Všetci máme ešte v živej pamäti minuloročné rozsiahle požiare, ktoré vypukli dokonca aj v tesnej blízkosti obytných domov. Vysoké teploty a sucho sú veľmi nebezpečným atribútom na vznik a rýchle šírenie požiaru, niekedy stačí nedbalo odhodený ohorok z cigarety, ktorý vie spôsobiť katastrofu,“ hovorí starosta Rače Peter Pilinský.

Samospráva v rámci preventívnych opatrení osadila na najnavštevovanejšie račianske vinohrady výstražné tabule proti manipulácii s otvoreným ohňom.

MČ Rača zároveň oficiálne požiadala Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, aby vyzval vlastníkov viníc na vykonanie opatrení na ochranu pred poškodením a degradáciou.

Evakuácia Kadnárovej

V našom katastrálnom území sa nachádzajú vinice, o ktoré sa ich vlastníci nestarajú. Tieto plochy dlhodobo degradujú, strácajú na svojej ekologickej funkcii a zároveň sa stávajú aj potencionálnym rizikom pre vznik požiaru, ktorý môže spôsobiť vážne dôsledky – ujmu na majetku, na zdraví či dokonca na živote. Príklady z minulého roku sú toho dôkazom, napríklad požiar vinohradov dňa 24.7. 2015, ktorý si vyžiadal dočasné uzatvorenie Kadnárovej ulice a evakuáciu obyvateľov niekoľkých domov na tejto ulici,“ doplnil starosta Pilinský.

Požiar vinohradov v lokalite Rinzle si 24. 7. 2015 vyžiadal dočasné uzatvorenie Kadnárovej ulice a evakuáciu obyvateľov niekoľkých domov na tejto ulici.

Požiar vinohradov v lokalite Rinzle si 24. 7. 2015 vyžiadal dočasné uzatvorenie Kadnárovej ulice a evakuáciu obyvateľov niekoľkých domov na tejto ulici.

Račianska samospráva v rámci preventívnych opatrení proti požiarovosti dala vyrobiť a osadiť na račianske vinohrady výstražné tabule.

Račianska samospráva v rámci preventívnych opatrení proti požiarovosti dala vyrobiť a osadiť na račianske vinohrady výstražné tabule.

Tabuľky s výstražnými nápismi osadila Mestská časť po konzultácii s vinohradníckym spolkom.

Tabuľky s výstražnými nápismi osadila Mestská časť po konzultácii s vinohradníckym spolkom.

Zdroj: MÚ Bratislava – Rača, Eva Miklánková, Foto: Marcel Rebro