Medzi projektami, ktoré predložili občianske združenia a komunity so žiadosťou o grant Bratislavského samosprávneho kraja je aj Zážitkovo – vzdelávací projekt pre školákov a škôlkárov. O čo ide v projekte, ktorý sa má realizovať v Obecnej záhrade už tento rok?

Račiansky spolok pripravil aj projekt podpory výuky detí zo základných a materskýcvh škôl priamo v priestoroch Obecnej záhrady, ktorý by mohli už od jesene využívať miestne ZŠ a MŠ!

Cieľom projektu je vytiahnuť deti zo školských lavíc von, do prírody. Tu, v záhrade, im budú môcť učitelia deťom názorne predviesť, že broskyne, čerešne či ríbezle nerastú v regáloch obchodných domov, ale na stromov či kríkoch, o ktoré sa niekto musí postarať“ priblížil Bednarič najbližšie plány Račianskeho spolku, ktorý sa uchádza o príspevok z grantu BSK.

Prírodoveda v prírode je mottom nového projektu Račianskeho spolku

Prírodoveda v prírode je mottom nového projektu Račianskeho spolku

Záhrada ožíva

„Sme radi, že je o Obecnú záhradu taký záujem. Račiansky spolok už pripravil pre vedenie obce návrh prevádzkového poriadku, aby mohol byť priestor otvorený aj pre verejnosť,“ uviedol Ján Bednarič z Račianskeho spolku. Toto občianske združenie od roku 2010 spolu s darcami a dobrovoľníkmi a za asistencie miestneho úradu záhradu kompletne zrevitalizovalo.

Cieľom nového projektu je priniesť do priestoru záhrady vzdelávací a informačný rozmer, píšu sa v predloženej žiadosti občianskeho združenia Račiansky spolok.

Prírodoveda v prírode

Vyučovanie v Obecnej záhrade by bolo dostupné pre školy a škôlky

Vyučovanie v Obecnej záhrade by bolo dostupné pre školy a škôlky

“Vytvorením systému a jednotného dizajnu informačných tabuliek a nadväzujúcich médií poskytneme žiakom 1. stupňa ZŠ ale aj škôlkárom či iným individuálnym detským návštevníkom možnosť spoznávať jednotlivé rastliny a zvieratá v Obecnej záhrade. Chceme pre deti nahradiť suchopárne učenie zábavnou a priamo v záhrade sa odohrávajúcou formou – trebárs aj tak, že ochutnajú čerstvo natrhané čerešne, slivky či broskyne.”

Projekt plánuje spolok realizovať v priebehu mesiacov júl – september a vylepšovať na základe užívateľských pripomienok do novembra 2015, pričom súčasťou je aj jeho predstavenie jednotlivým vzdelávacím inštitúciám podľa vybranej cieľovej skupiny detí.

Pre škôlky a školy

Obecná záhrada sa nachádza v centre Rače, za Obecným úradom na Alstrovej ulici 245. V okolí sa nachádza viacero vzdelávacích inštitúcií, pre ktoré bude projekt určený.

Na území Mestskej časti Bratislava – Rača sa nachádzajú 3 základné školy (ZŠ Tbiliská, ZŠ Hubeného, Spojená škola Jána de la Salle) a 7 materských škôl.

Vzhľadom na dostupnosť by v budúcnosti mohli využiť priestory Obecnej záhrady na vzdelávanie aj školy či materské školy zo susedných mestských časí – Vajnory, Nové Mesto a Ružinov, kde tiež verejný priestor podobného charakteru dlhodobo absentuje.

Zohnali tisíce eur

Náklady na automatickú závlahu, nové oplotenie, výsadbu a výsev (2300 m2), drevený prístrešok (50 m2) či nadstavbu schodiska prevyšujú hodnotu 50 000 eur, pričom z rozpočtu mestskej časti nedostal spolok na záhradu ani cent.

Tento rok sa plánuje dokončenie zemných prác a výsadby v hornej časti záhrady a obstaranie lavíc, stolov a stoličiek a lavíc na sedenie.

Fotogaléria:

Zdroj: Račan, foto: archív