Poslanci miestneho zastupiteľstva Katarína Dobiášová, Michal Drotován, Mário Khandl a Cyril Sekerka zablokovali vo februári svojim hlasovaním prenájom pozemku na ulici Na Pasekách pre výstavbu malej bytovky.

Má sa v nej nachádzať 24 bytových jednotiek, z toho rovnú polovicu – teda dvanásť 1, 2 či 3 izbových bytov mohla získať bezplatne Mestská časť Bratislava – Rača a následne ich poskytnúť svojim mladým rodinám, ktoré sa ocitnú v zlej životnej situáciu a hrozí im život doslova na ulici (viac v tomto článku).

Solidarita s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, pritom patrí k tradičným heslám aj u lokálnych politikov – ale zrejme len vtedy, keď sa im to hodí… O následkoch tohto nečakaného kroku sme hovorili s Oliverom Krížom, zástupcom neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania založenej magistrátom Bratislavy, ktorá plánuje výstavbu realizovať.

Plánovaný dom s 24 štartovacími bytmi najmä pre mladé rodiny mal stáť v lokalite Na Pasekách na Východnom.

Plánovaný dom s 24 štartovacími bytmi najmä pre mladé rodiny mal stáť v lokalite Na Pasekách na Východnom.

Prekvapila vás zmena stanoviska Rače, resp. zastupiteľstva, k výstavbe nájomných štartovacích bytov určených najmä pre mladé rodiny?
– Áno, prekvapil nás postoj miestnych poslancov. Mestská časť Bratislava Rača poskytla predmetnú lokalitu na výstavbu nájomného bytového domu s tým, že predmetná výstavba je v súlade s platným územným plánom. Štúdia nájomného bytového domu bola prerokovaná na zasadnutí Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 30. mája 2012 bez pripomienok a odporu a uložila starostovi rokovať o spolupráci. Hlavné mesto Bratislava tiež vydalo súhlasné záväzné stanovisko.

Považujete dôvody, pre ktoré miestne zastupiteľstvo výstavbu neodsúhlasilo, za také, ze bolo potrebné takpovediac zmiesť celý projekt zo stola?
– Nie. Vydaniu územného rozhodnutia nič nebráni, máme k tomu všetky potrebné stanoviská – súhlas vlastníka aj správcu, súhlas správcov sietí, súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta. Vzťah k pozemku je potrebný až k stavebnému konaniu.

Znamená rozhodnutie račianskych poslancov pre vašu organizáciu finančné straty? Znamená, že boli z vašej strany vynaložené nejaké prostriedky zbytočne?
Zatiaľ vynaložené náklady na projektovú dokumentáciu predstavujú sumu 52 500 eur bez DPH, čiže 63 000 eur s DPH. K tomu ešte náklady za inžiniersku činnosť, ktorú vykonávame vo vlastnej réžii. Jedná sa o vlastné prostriedky Spoločnosti na podporu rozvoja bývania, ktoré si zarobila svojou činnosťou, teda nie o prostriedky, ktoré by dostala z mestského rozpočtu.

Aké ďalšie kroky zvažujete teraz? Je možné, že sa stavba na Pasekách napokon zrealizuje v réžii mesta a vašej spoločnosti bez potreby spolupracovať s Mestskou časťou Bratislava-Rača?
– Urobíme všetko potrebné, aby sme projekt nájomného bytového domu zrealizovali. Zo strany obyvateľov Bratislavy evidujeme veľký záujem o takýto druh bývania.

Viac o tejto téme: Poslanci odmietli 12 bezplatných bytov pre rodiny z Rače, ktoré sa ocitli v núdzi

Ešte v lete 2013 komisia výstavby a územného rozvoja MZ BA - Rača súhlasila, aby sa s projektom pokračovalo. Po februárovom hlasovaní poslancov sa MČ Rača ukazuje ako nespoľahlivý partner...

Ešte v lete 2013 komisia výstavby a územného rozvoja MZ BA – Rača súhlasila, aby sa s projektom pokračovalo. Po februárovom hlasovaní poslancov sa MČ Rača ukazuje ako nespoľahlivý partner…

Fotogaléria:

Ján Bednarič