Strach obyvateľov Vajnôr ale aj susednej Rače či Nového Mesta, ktorý súvisí s hrozbou výstavby v lokalitách bývalého vajnorského letiska a tiež v priemyselnej zóne Šprinzlov majer, rozvíril búrlivú diskusiu.

Materiál sa má v rámci hlasovania o Zmenách a doplnkoch 04 Územného plánu mesta Bratislava dostať k poslancom cez komisie a tiež na mestské zastupiteľstvo už počas septembra 2018.

V oboch lokalitách sa ráta s rozsiahlou výstavbou, pričom v jednej pôjde o zmenu zo športového využitia a v druhom z krajinnej zelene a občianskej vybavenosti!

Návrh Zmien a doplnkov ÚP Bratislavy, oblasť Vajnory:

Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu Bratislavy 04 majú dostať na stôl poslanci už v priebehu septembra 2018!

Neuškodím Vajnorom ako to urobil Mrva nám!

Peter Pilinský

Na materiál už reagoval mestský poslanec Peter Pilinský, pričom si neodpustil aj poznámku smerom k starostoviu Vajnôr Mrvovi:

Potvrdzujem informácie v tomto statuse. V rámci Zmien a doplnkov 04 Územného plánu sú navrhované zmeny, ktoré by do lokality priniesli obrovskú výstavbu, neúmerné dopravné zaťaženie a ďalšie problémy, ktoré sa v prípade projektu Nové Vajnory aj Šprinclov Majer viackrát spomínali,” uviedol starosta Rače a mestský poslanec v reakcii na predložený materiál.

Podľa neho majú poslanci materiál s návrhmi na zmeny v Komisii, 27. septembra ich čaká mestské zastupiteľstvo. Hoci nejde o lokalitu na území mestskej časti Rača, ako poslanec za túto mestskú časť je rozhodnutý návrh v takejto podobe nepodporiť.

“Ja totiž nie som ako Jano Mrva a neuškodím Vajnorom tak, ako on uškodil Račanom, keď ich svojim hlasovaním pripravil o nový verejný park na Záhumeniciach,” neodpustil si poznámku smerom ku koleghovi v mestskom zastupiteľstve, ktorý svojim hlasovaním pripravil Račanov o verejný park na Záhumeniciach.

Plány na výstavbu:

Prejdú žiadosti o bytovú výstavbu na Šprinclovom majeri v k.ú. Vajnory?

Viac o téme aj tu: Megavýstavba vo Vajnoroch sa blíži