Od zavedenia III. etapy IDS BK, ktoré sa predpokladá dňa 1.11. 2015, bude platiť nový cenník jednorázových aj predplatných cestovných lístkov. Novinkou je 30-minútový jednorázový cestovný lístok, ktorý bude platný na území hlavného mesta – v zónach 100 a 101. Jeho cena bude 90 centov. Cena 60-minútového lístka sa zvýši na 1,20 EUR.

Najkratším jednorázovým cestovným lístkom bude 15-minútový cestovný lístok a jeho cena bude 70 centov. Tento lístok bude prestupný a nebude obmedzený jednotlivými zónami (bude platiť na zóny 100 a 101), ale výlučne časovou platnosťou.

Nižšie ceny

Podľa nového cenníka IDS BK budú nižšie ceny cestovných lístkov s platnosťou 24, 72 a 168 hodín, ktoré budú platiť na území hlavného mesta. 24-hodinový cestovný lístok bude stáť 3,50 EUR a 72-hodinový lístok 8 EUR a 168-hodinový lístok 11,40 EUR.

Cena 30-dňového predplatného cestovného lístka ostáva rovnaká, teda 26,90 EUR. V ponuke PCL bude aj 7-dňový predplatný cestovný lístok, ktorý bude stáť 10,40 EUR.

Vzory predtlačených druhov cestovných lístkov IDS BK

Vzory predtlačených druhov cestovných lístkov IDS BK

Novinka je tzv. karnet

Podľa nového cenníka IDS BK bude existovať aj tzv. karnet – viacnásobný cestovný lístok. Ide o papierový cestovný lístok, kde bude 24 polí. Podľa hodnoty plánovanej cesty si cestujúci bude môcť vyznačiť počet polí na lístku, ktorý bude potrebovať. Cena karnetu bude 6,60 EUR.

Na zľavnené cestovné lístky bude platiť 50% zľava.

DPB si zároveň dovoľuje upozorniť cestujúcu verejnosť, že pre vybrané skupiny budú platiť osobitné zľavy, ktoré nájdete na webovej stránke Bratislavskej integrovanej dopravy.

Kompletný cenník IDS BK, ktorý nadobudne platnosť spustením III. etapy BID nájdete TU.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť cestujúcu verejnosť, že na vybavenie električeniek pre vybrané skupiny cestujúcich, pre ktoré budú platiť osobitné zľavy,  bude platiť prechodné obdobie od 01.11.2015 do 31.12.2015. Podrobnosti nájde cestujúca verejnosť v DODATKU.

Poznámka pre cestujúcu verejnosť: tento dodatok nadobudne účinnosť podpisom primátora Nesrovnala. Ak v dodatku nastanú akékoľvek zmeny, DPB, a.s. o nich bude cestujúcich informovať.

Cenníky:

Ceny cestovných lístkov na jednu cestu

Ceny cestovných lístkov na jednu cestu

Ceny denných cestovných lístkov

Ceny denných cestovných lístkov

Ceny predplatných cestovných lístkov

Ceny predplatných cestovných lístkov

Zdroj: DP Bratislava