Hluk vlakov patril k Rendezu celé roky. Napokon, celá táto časť Bratislavy vznikla na prelome 19. a 20. storočia pôvodne ako ubytovňa pre pracovníkov železníc a ich rodiny. Lenže teraz to obyvateľom začalo prekážať a sťažujú si prostredníctvom mestskej časti na neznesiteľné zvuky…

Bude Rendez bez hluku?

Útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa začal zaoberať podnetom Mestskej časti Bratislava – Rača, ktorý sa týka prekračovania prípustných hodnôt hluku v lokalite Východné, Dopravná a Na Pasekách.

Tomáš Šereda: Vlaky na Rendezi

Tomáš Šereda: Vlaky na Rendezi

Týka sa prevádzky dvoch subjektov: Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia – opravovňa nákladných vozňov Bratislava Východ ako aj Železníc SR, Bratislava – Zriaďovacia stanica Bratislava – Východ.

Útvar hygienika v reakcii na podnet mestskej časti z 29. októbra 2015, ktorý je podložený sťažnosťami obyvateľov z dotknutých lokalít ako aj dokumentom “Štúdia – objektivizácia a hodnotenie expozície obyvateľov a ich prostredia hlukom” z augusta 2015, vyzval obe organizácie k zaujatiu stanoviska.

Viac o Východnom resp. Rendezi sa dočítate tu.

Hygienik vyzýva na opatrenia

Keďže z výsledkov merania vyplýva, že v uvedených lokalitách sú vysoko prekročené povolené limity hluku a už v roku 2008 registrovali podnety s rovnakým obsahom a do roku 2010 nariadili zjednať nápravu, požiadal Útvar hlavného hygienika spoločnosť ŽSR o odpovede na tieto otázky:

1. Aké konkrétne opatrenia boli zrealizované zo strany Železníc SR, Bratislava na základe rozhodnutia uloženého Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava v roku 2010?

2. Aké ďalšie konkrétne opatrenia na zníženie hluku boli zo strany Železníc SR Bratislava zrealizované aj následne v ďalšom období s ohľadom na pretrvávajúce nevyhovujúce hlukové pomery

3. aké ďalšie bezodkladné opatrenia v tejto veci budú uskutočnené zo strany Železníc SR Bratislava.

V podobnom duchu požaduje odpovede o krokoch vedúcich k náprave stavu aj Železničnú spoločnosť Cargo – Slovakia.

Odpovede od oboch subjektov žiada útvar vedúceho hygienika, zastúpený MUDr. Ivetou Doubravovou (oblastný hygienik Bratislava) v termíne do 10 dní od doručenia.

Tomáš Šereda: Nákladná železničná stanica Východné

Tomáš Šereda: Nákladná železničná stanica Východné

Celeste Buckingham nakrúcala v historickom vozni v bratislavskom múzeu vlakov spolu s rakúskymi študentmi herectva.

Celeste Buckingham nakrúcala v historickom vozni v bratislavskom múzeu vlakov spolu s rakúskymi študentmi herectva.

Zdroj: MÚ Rača, úprava: Račaweb, foto: Tomáš Šereda