Každoročne po hodoch či vinobraní vyhodnocuje miestny úrad v Rači ako organizátor týchto podujatí pripomienky návštevníkov. Nie je výnimkou, že sa ich počas akcií v Rači premelie aj niekoľko desiatok tisíc, čo z nich robí podujatia porovnateľné s najväčšími hudobnými festivalmi či športovými akciami.

Na blížiace sa Račianske hody (5. – 6. máj 2018)pripravila na základe pripomienok ľudí niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré posúvajú naše reprezentantívne akcie kvalitatívne opäť na vyšší stupienok.

Nové mobilné kontajnerové toalety

Tento rok budú na Jurkovičovej ulici pod Račianskym chotárom pripravené kontajnerové toalety, ktoré pomôžu vytvoriť slušné a čisté prostredie. Dámske aj pánske toalety s uzatvárateľnými kabínkami, umývadlami a hygienickými potrebami budú počas celého podujatia priebežne dezinfikované a upratované nielen vnútri, ale aj v bezprostrednom okolí. Bude tu neustále dopĺňaný toaletný papier, mydlo aj dezinfekcia.

Okrem toho budú pre návštevníkov pripravené toalety tak ako každý rok v amfiteátri, v Obecnom dome na Alstrovej ulici a na Miestom úrade na Kubačovej ulici. Tento rok však budú sprístupnené aj toalety v reštaurácii Račianska viecha na Detvianskej ulici a tiež v pube u Kokošku na rohu Alstrovej a Barónky. Obom prevádzkam patrí za túto ústretovosť vďaka!

Kontajnerové mobilné toalety budú umiestnené na Jurkovičovej ulici pod Račianskym chotárom.

Dámske aj pánske toalety s uzatvárateľnými kabínkami, umývadlami a hygienickými potrebami budú počas celého podujatia priebežne dezinfikované a upratované nielen vnútri, ale aj v bezprostrednom okolí. Bude tu neustále dopĺňaný toaletný papier, mydlo aj dezinfekcia.

Kompostovateľný riad

V lokalite amfiteátra v Knižkovej doline bude prebiehať pilotný projekt Zelená Rača zameraný na ekologické riešenia nakladania s odpadom počas veľkých akcií. Okrem nádob na papier a plasty tu budú rozmiestnené aj nádoby na zber bioodpadov vrátane bio odpadu vo forme kompostovateľného jednorazového riadu (príbory, tácky,  poháre).

Kompostovateľný riad je vyrobený z cukrovej trstiny a kukuričného škrobu a preto je 100% kompostovateľný.

„Chceme ukázať, že triediť odpad a tak chrániť naše životné prostredie sa oplatí. Tento rok si to vyskúšame zatiaľ iba v amfiteátri, kde sa zdržuje najviac návštevníkov. Spolu s našimi obyvateľmi a návštevníkmi chceme dosiahnuť, aby Rača bola zelená,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský. Podľa neho množstvo odpadu z týchto masových podujatí nemusí končiť v zmesovom komunálnom odpade, ale je možné zabezpečiť jeho opätovné využitie.

Kompostovateľný riad je vyrobený z cukrovej trstiny a kukuričného škrobu a preto je 100% kompostovateľný, pričom je na nerozoznanie od toho klasického papierového či plastového riadu.

Podrobne o téme aj tu: Stánkari na hodoch v Rači musia používať kompostovateľný riad

Zóna pre fajčiarov

Program v amfiteátri je lákadlo pre mnohých ľudí, počas celého podujatia sa tu zdržiavajú celé rodiny s malými deťmi, ale aj starší ľudia. Aby sa zamedzilo znečisťovaniu tohto najviac navštevovaného priestoru dymom a hádzaním ohorkov po zemi, bude v amfiteátri vyhradená a označená zóna pre fajčiarov s popolníkmi.

Proti alkoholu v rukách detí

Mestská časť Rača v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva pripravila informačnú akciu zameranú na ochranu maloletých spotrebiteľov pred požívaním alkoholu. Predajcom občerstvenia a nápojov v jednotlivých hodových stánkoch budú ešte pred začiatkom akcie rozdané brožúry, v ktorých nájdu praktické rady a návody, ako ustriehnuť kupovanie alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov.

Manuál predajcu upozorňuje, že za predaj alkoholu mladistvým môže byť udelená pokuta až 6 666 eur, tiež radí, čo urobiť, keď sa mladí ľudia pokúšajú kupovať alkohol – napríklad overiť si, či kupujúci má naozaj 18 rokov z jeho dokladu totožnosti. Osobám mladším ako 18 rokov treba jasne vysvetliť, že podľa platnej legislatívy im nemôžu alkoholické nápoje predať, ale môžu im ponúknuť nealkoholickú náhradu. Predajcovia tiež budú mať k dispozícii tiesňové číslo, kam môžu v prípade potreby volať.

Starosta Rače Peter Pilinský.

Viac o téme aj tu: Kompletný program račianskych hodov 2018

Zdroj: MÚ Rača, úprava: Račaweb