Už čoskoro privítajú v Rači tisícky návštevníkov pri príležitosti ďalšieho ročníka tradičných Račianskych hodov (4.-6. mája). Mestská časť pri tej príležitosti oznámila novinku, ktorá poteší každého, komu nie je ľahostajný trend zaplavovania nášho životného prostredia plastovým odpadom.

Obec ako organizátor hodov oznámil, že pristúpil k realizácii ekologického projektu Zelená Rača. Jeho pilotný a prvý ročník sa bude realizovať v lokalite amfiteátra v Knižkovej doline. Cieľom je spolu s návštevníkmi a obyvateľmi Rače minimalizovať odpad z akcie a naopak – maximalizovať jeho využitie a opätovnú recykláciu.

Po hodoch aj vinobranie

Ako to bude vyzerať v praxi? V okolí amfiteátra ako aj v jeho vnútri budú rozmiestnené nádoby na papier a plasty, rovnako budú rozmiestnené aj nádoby na zber bioodpadov – zvyškov jedál ako aj pohárov, tácok a príborov. V tejto lokalite zavedú pre stánkarov aj povinné používanie bio riadu – t.j. kompostovateľných pohárov, tácok a príborov.

Na trhu je už dnes široká ponuka kompostovateľných jednorazových príborov či obalov na jedlo. V Rači na hodoch už bude ich používanie pre stánkarov povinné.

“Projekt nemá byť jednorazovou aktivitou. Do budúcnosti plánujeme robiť všetky podujatia na území našej mestskej časti vrátane vinobrania po vzore tohto projektu. Chceme totiž aj prostredníctvom vás – obyvateľov Rače, dosiahnuť, aby naša mestská časť bola zelená,” uviedol smerom k obyvateľom MČ starosta Rače Peter Pilinský.

Peter Pilinský

Kompostovateľný riad je vyrobený z cukrovej trstiny a kukuričného škrobu, preto je 100% kompostovateľný. Pritom je na nerozoznanie od papierového či plastového ekvivalentu.

Využitím kompostovateľných riadov je možné znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu až na 1/3, pričom aj z tohto množstva vyprodukujú 85% zmesového komunálneho odpadu samotní predajcovia.

Kompostovateľný riad v každom stánku

Rača bude vo vyžadovaní dodržiavania týchto nových pravidiel nekompromisná! V roku 2018 bude podmienkou prevádzkovania stánku s občerstvením v priestore amfiteátra zabezpečenie kompostovateľného riadu – taniere, poháre, príbory, servítky.

Cena kompostovateľných riadov je oproti klasickým plastovým alebo papierovým riadom vyššia približne o jednu tretinu. Aby neutrpeli predajcovia žiadnu stratu, miestny úrad to zohľadnil nižšou cenou za predajné miesto pre stánok.

Pre ilustráciu: počas Račianskych hodov 2017 sa vyzbieralo až 8,5 ton zmesového komunálneho odpadu. Separáciou odpadu je možné znížiť podľa niektorých odhadov toto množstvo až o 60%.

Okrem hodov bude používanie ekologických a kompostovateľných jednorazových obalov v budúcnosti povinnosťou pre všetkých stánkarov.

MÚ Rača, úprava Račaweb.sk