Juraj Madzin (60) patrí medzi pätnástich poslancov miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Bratislava – Rača, ktorí štyri roky výrazne ovplyvňovali rozhodovanie o toku verejných financií, podpore rôznym projektom a strážili správny chod miestneho úradu. Pre račaweb porozprával o svojich poslaneckých zámeroch a hodnotil aj uplynulé štyri roky v našej Rači.

Juraj Madzin a Jan Železný počas Račianskeho polmaratónu štartujú detský beh.

Juraj Madzin a Jan Železný počas Račianskeho polmaratónu štartujú detský beh.

Kedy a prečo ste sa rozhodli vstúpiť do komunálnej politiky v Rači?

– Do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Rača som bol zvolený v roku 2006. Ku kandidatúre do volieb som sa rozhodol hlavne preto. Lebo som rodený Račan a svojou prácou som chcel prispieť k rozvoju tejto malebnej Mestskej časti.

Ste spokojný s tým, ako sa obec za ten čas vyvíjala?

– Určite áno. Za môjho pôsobenia v komunálnej politike sa Rača pohla vpred. Vybudovali sa tu dve nákupné centrá, zrekonštruoval sa Nemecký kultúrny dom, opravil sa Obecný úrad, zrekonštruovali sa niektoré škôlky a školy, opravili sa cesty  a v neposlednom rade sa podarilo vybudovať dve multifunkčné ihriská v blízkosti škôl a revitalizovať detské ihriská.

Vyštudovali ste právnickú fakultu – využívaš svoje vzdelanie doktora práv aj v práci poslanca?

– Na právne veci má miestny úrad svojich zamestnancov, ktorí svojej robote rozumejú . Svoje právnické vzdelanie využívam skôr v súkromí, alebo  pri pomoci priateľom a známym.

Ktoré udalosti, rozhodnutia a činy považujete za posledné štyri roky za pozitíva?

– No okrem vecí čo som už spomenul, ďalším veľkým pozitívom pre mestskú časť je určite zapojenie sa do Integrovanej stratégie rozvoja Mestských oblastí ( ISRMO – operačný program Bratislavský kraj) z ktorého sme získali nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU vo výške asi 2,5 milióna eur, ktoré budú slúžiť na obnovu škôl, škôlok, revitalizáciu verejného priestranstva Karpatské námestie a na vybudovanie denného stacionára pre seniorov.

A čo je negatívum, ktoré bude treba v najbližšej dobe riešiť?

– Rekonštrukcia a výstavba športovísk, dokončiť celkovú  rekonštrukciu Nemeckého kulturáku, zaoberať sa riešením otázky zvýšenia počtu prijatých detí do predškolských zariadení, starostlivosť o seniorov, oprava ciest, riešenie situácie s bezdomovcami. Proste je toho strašne veľa, čo Rača potrebuje a načo by sme sa mali pri svojej práci poslancov zamerať.

Juraj Madzin je známy ako veľký fanúšik a podporovateľ račianskeho športu.

Juraj Madzin je známy ako veľký fanúšik a podporovateľ račianskeho športu.

Mnohí si pozíciu aktívnych občanov predstavujú ako kritiku rozhodnutí poslancov, starostu či úradu. Nemal by byť verejný život skôr o spolupráci a pomoci pri realizovaní projektov, ktoré zlepšia náš život?

– Úplne súhlasím. Komunálna politika by mala byť o spolupráci medzi Miestnym zastupiteľstvom a občanmi, zúčastňovať sa poslaneckých dní a tam nanášať a riešiť námety ktoré pomôžu rozvoju Rače.  Nemalo by to byť výslovne o politike a vplyve politických strán.

Juraj, ste známy ako veľký športový fanúšik a podporovateľ mládeže. Ako sa kedysi športovalo v Rači?

– V minulosti sa športovalo skôr formou sokolských zletov, neskôr sa vybudovalo prvé futbalové ihrisko a potom sa v rámci akcie Z vybudoval areál štadióna Lokomotívy Rača , kde boli sústredené kluby pôsobiace v Rači. Vybudovala sa chata nad Slalomkou pre lyžiarov a ostatných športovcov. Neskôr vznikali  dalšie športové kluby a športoviská. Ja osobne som najmä vyznavačom mládežníckeho športu, ktorý rád aj finančne alebo materiálne podporím.

Kto boli športové idoly vašej generácie?

– Nemám, ani som nikdy nemal  konkrétny športový vzor. Ja si osobne vážim každého športovca, či už profesionálneho, amatérskeho či rekreačného. Veď už to že vôbec šport robia si zaslúži obrovský obdiv.

Poslanec a podporovateľ športu a miestnych tradícií Juraj Madzin (vpravo) počas súťaže v reze viniča.

Poslanec a podporovateľ športu a miestnych tradícií Juraj Madzin (vpravo) počas súťaže v reze viniča.

Môžete porovnať športový život v obci kedysi a dnes?
– Na rozdiel od minulosti, kedy sa v Rači športovalo skôr na úrovni klubov sústredených pod Lokomotívou Rača,  z ktorej pochádza veľké množstvo významných športových osobností, v súčasnosti evidujeme v Rači 27 aktívnych športových klubov. Ale dôraz sa kladie aj na športové vyžitie verejnosti formou organizovania nespočetného množstva športových podujatí. Spomeniem napríklad Račiansky polmaratón, Račianska desiatka, ktorého sa zúčastňujú aj zahraniční bežci, Račianska medziškolská olympiáda pre deti z našich, ale aj družobných škôl, Račianska časovka – Memoriál Rafaela Krampla, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise, Memoriál Janka Jakubca  či Memoriál Miloša Sedramača, športové podujatia počas Račianskych hodov a vinobrania a veľa iných.

Okrem veľkej podpory športu ste aj poslancom miestneho zastupiteľstva. Ako by ste zhodnotil prácu poslancov za posledné 4 roky?
– Táto otázka je skôr smerovaná na občanov Rače.

Čo vás naposledy najviac potešilo v súkromnom živote a v práci poslanca?
– V súkromí ma teší hlavne zdravie mojej rodiny a v práci poslanca ma teší vždy, ak sa urobí niečo pozitívne pre občanov.

Vizitka Juraja Madzina

JUDr. Juraj Madzin (narodený 20. septembra 1954 v Rači) vychodil vo svojom rodisku aj základnú školu, po ktorej vyštudoval Strednú ekonomickú školu na Račianskej ulici (teraz Obchodná akadémia) a vysokoškolský diplom som získal na Právnickej fakulte UK v Bratislave.