Každým rokom sa šanca, že sa dieťa dostane do materskej školy v Rači zvyšuje! V poslednom období prešli takmer všetky existujúce škôlky v Rači kompletnými rekonštrukciami, obnovou a tiež zvýšením kapacity. Teraz je tu pre rodičov ďalšia skvelá správa, na ktorú sa dlho čakalo: Projekt na komplexnú rekonštrukciu a nadstavbu schátranej budovy bývalého sanatória na Novohorskej ulici za účelom vybudovania úplne novej materskej školy bol po procese posudzovania na ministerstve pôdohospodárstva úspešný.

Rača dostane 572 847, 67 eur, za ktoré vytvorí nové a bezpečné miesto pre ďalších takmer sto malých škôlkarov! Budova, ktorú račianska samospráva na spomínaný účel kúpila od Polikliniky Tehelná ešte v roku 2016, pochádza zo 70. rokov a v súčasnosti je celkom spustnutá.

Areál budúcej MŠ na Novohorskej ulici

Pilinský: Poďakovanie za kvalitný projekt

Peter Pilinský na ZŠ Tbiliská, ktorá tiež prešla počas jeho volebného obdobia kompletnou rekonštrukciou, rovnako ako materské školy v Rači, na Východnom a v Krasňanoch.

Rád by som vyjadril veľkú vďaku, jednak pracovníkom nášho úradu za vytvorenie projektu a spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a tiež ministerstvu pôdohospodárstva, ktoré projekt vyhodnotilo ako potrebný a hodný dotácie“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Predpokladaná kapacita novovzniknutej materskej školy bude 4 triedy pre dohromady cca 90 detí. Škôlku chceme otvoriť v septembri 2018, preto sme už skôr začali s prípravami. Požiadali sme o jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení a po neúspešnom prvom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavby, momentálne prebieha opakované verejné obstarávanie,“ dodal račiansky starosta.

Otvorenie už na jeseň 2018?

Rozpočet stavby je vo výške 851 tisíc eur a realizácia prestavby je rozložená na roky 2017 a 2018.

Okrem nových pavilónov dôjde na prízemí k dispozičným zmenám, vybuduje sa plynová prípojka aj plynová kotolňa, vymenia sa rozvody elektro, zdravotechniky, zriaďovacích predmetov, plánuje sa kompletná výmena zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmena výplní otvorov a úpravou má prejsť aj vonkajší areál s detským ihriskom.

Viac o téme aj tu: Poslanci odobrili kúpu pozemku s bývalým sanatóriom na novú škôlku

Fotogaléria: Súčasný stav areálu na Novohorskej

Zdroj: www.raca.sk, aj, foto: archív