Zdevastovaná ZŠ Plickova Načo si zakrývať oči? Súčasný stav bývalej Základnej školy na Plickovej ulici, v ktorej mnohí z nás zažili prvé kamarátstva, lásky aj prísnosť legendárnych učiteľov Hrdličkovej, Annerovej, Sásikovej či Garaniča, je žalostný. Rozhodnutie z roku 2007 vyradiť školu zo systému vzdelávania sa dnes, v konfrontácii s nečinnosťou nového nájomcu, javí v novom svetle…

Keď Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Rača v roku 2007 rozhodovalo o zlúčení ZŠ Plickova so ZŠ Hubeného, viedli ho k tomu najmä ekonomické dôvody. Žiakov bolo málo, ceny energií rástli, technický stav budovy si vyžadoval stále väčšie investície.

Celá budova školy aj s areálom sa teda vrátila do správy magistrátu Bratislavy, ktorý garantoval v priestoroch zachovanie funkcie vzdelávania a našiel nájomcu, ktorý v nich po rekonštrukcii plánoval zriadiť súkromnú vysokú školu.

Na ťahu je magistrát
Zdevastovaná ZŠ Plickova Je to obraz hrôzy. Mala tu byť vysoká škola a dnes je tu pusto,“ povedal primátor Milan Ftáčnik v priestoroch školy počas návštevy Rače v apríli 2013. „Riešime vysporiadanie vzťahov s bývalým nájomcom, ktorý tu chcel mať vysokú školu a dodatočne zistil, že to nie je v súlade s územným plánom. Dnes by to územný plán povolil a musíme nájsť niekoho, kto si to vezme do prenájmu prípadne odkúpi. Ideálne by bolo, keby tu bola škola. Našou povinnosťou je spustiť proces hľadania čo najskôr.“ Žiaľ, nájomca sa s magistrátom ešte stále na podmienkach ukončenia zmluvy nedohodli…

Z pohľadu Rače to bude jedna z prvých požiadaviek smerovaná na nového primátora mesta Iva Nesrovnala. Ten okrem iného tvrdil aj to, že má alternatívne riešenie na zámenu pozemkov na Hagarovej ulici. Tak uvidíme, čo sa mu zo sľubov podarí zmeniť na činy a výsledky…

Problém Základnej školy Plickova už dlhší čas riešime s magistrátom a máme prísľub vysporiadania vlastníckych vzťahov. To by nám umožnilo uchádzať sa o zverenie celej školy do správy Rače,“ reagoval v októbri na otázky spravodaja Račan starosta Peter Pilinský.

Ďalším krokom podľa neho bude hľadanie novej náplne pre tieto rozsiahle priestory: „Chceme zachovať funkciu vzdelávania. Prebehli už nezáväzné rokovania s ambasádou Nemeckej spolkovej republiky, ktorá hľadá priestory pre dvojjazyčnú školu aj škôlku. Ďalšou náplňou priestorov by po rekonštrukcii mala byť záujmová a vzdelávacia činnosť.“

Aj kvôli tomuto rozsiahlemu projektu oslovil Pilinský odborníka na školstvo Jozefa Bratinu. Ten v roku 2007 ostro vystupoval proti starostovi Zvonárovi a jeho plánu na zrušenie školy.

Bratina verí, že ju raz otvoria
Stále vo mne pretrváva pocit skrivodlivosti voči všetkým deťom, ktoré do školy chodili. Najviac však voči deťom z Východného, ktoré „stratili“ už predtým školu na Dopravnej a na Čachtickej ulici,“ spomína Jozef Bratina, dnes riaditeľ ZŠ vo Vajnoroch. Škola na Hubeného dnes podľa neho zápasí s nedostatkom učební, čím trpí kvalita výučby. Opätovné začlenenie Plickovej do siete ZŠ by tento problém čiastočne riešil.

„Verím, že raz sa škola Plickova znovu otvorí. Vzhľadom na demografický vývoj a  výstavbu považujem za optimálny počet žiakov 400. To vytvorí priestorovú rezervu aj na vznik ďalšieho centra kultúry a športu. V spojení so susednou materskou školou by mala poskytovať Račanom komplexné vzdelávacie a relaxačné služby od detstva až po aktívny život v seniorskom veku,“ uvádza podnety do začínajúcej sa  diskusie.

Za „ideové“ východisko budovania novej Plickovej považuje bohaté tradície školy a jej hodnotovú orientáciu. Vychovala množstvo úspešných matematikov, fyzikov, ale aj umelcov a športovcov. Rovnako ako v minulosti by mala byť zameraná na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, kvalitnú výučbu materinského a cudzích jazykov.

Zaradil by ju do systému celoživotného vzdelávania s ponukou cudzojazyčného vzdelávania, práce s počítačom, rozvoja podnikateľských kompetencií či zvyšovania finančnej gramotnosti. V minulosti v objekte Plickovej sídlila aj umelecká škola, čo by tiež mohla byť jedna z možností do budúcnosti.

Fotogaléria: