Kam dať vianočný stromček po sviatkoch? Túto dilemu začínajú Bratislavčania riešiť v týchto dňoch. Mestský podnik OLO zverejnil informácie o tom, ako ich bude zbierať a odvážať a čo sa s nimi bude diať ďalej.

OLO: Zber vianočných stromčekov sa v Bratislave začína 4. januára 2016

OLO: Zber vianočných stromčekov sa v Bratislave začína 4. januára 2016

Spoločnosť OLO už tradične zabezpečí bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov od pondelka 4. januára 2016 až do pondelka  29. februára 2016. Po tomto termíne budú zberať stromčeky už len ako súčasť bežného zmesového komunálneho odpadu.

Obyvatelia Bratislavy môžu ukladať vianočné stromčeky ku zberným hniezdam, ku stanovištiam zberných nádob, alebo ich priviesť a bezplatne odovzdať v zbernom dvore OLO a.s. na Starej Ivanskej ceste 2.

Vianočné stromčeky ako biologicky rozložiteľný odpad sú odvážané na zhodnotenie kompostovaním, preto podnik žiada o ich dôkladné „odzdobenie“, aby sa predišlo likvidácií menej ekologickým spôsobom.

Zdroj: OLO, foto a video: archív OLO