Po oprave Kubačovej , Púchovskej, Žitnej, Detvianskej, Kubačovej, Pri vinohradoch či Stupavskej sa dostáva na rad ďalší známy tankodrom. Rača už má vydané stavebné povolenie na opravu ulice, ktorú využíva množstvo vodičov pri ceste na Východné alebo na vstupe do dolnej Rače – tzv. Nemeckej kolónie.

Mestská časť na svojej stránke zverejnila vydané stavebné povolenie na opravu Stratenej ulice, ktorá má ešte stále starý povrch zo zámkovej dlažby tzv. mačacích hláv, ktorý je navyše na viacerých miestach poškodený a porušený, čo predstavuje riziko poškodenia vozidiel či dopravných kolízií, ale tiež možnosť úrazu cyklistov.

Stratenú ulicu v Nemeckej kolónii čaká v najbližšom obrobí kompletná rekonštrukcia.

Čo sme zistili o oprave a jej rozsahu z vydaného povolenia?

“Predmetom Stavby je rekonštrukcia existujúcej miestnej komunikácie Stratená v dĺžke 130 m, ktorá sa napája na cestu II/502 Račianska ul. Rekonštrukcia pozostáva z výmeny krytu vozovky z čadičových kociek za asfaltobetónový kryt a výmeny podkladových vrstiev, novonavrhované sú aj betónové obrubníky a bitúmenový kryt chodníkov. Priechody pre chodcov sú riešené bezbariérovo, chodník je vybavený signálnym a varovným pásom pre pohyb nevidiacich a slabozrakých. Smerové ani šírkové pomery sa nemenia. Odvodnenie komunikácie je riešené do existujúcich uličných vpustí.”

Viac o téme aj tu: Oprava Kubačovej si vyžiada zmeny v doprave

Galéria: Opravy komunikácií

Zdroj: www.raca.sk