Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Rača poslanci rokovali o možnosti odkúpenia budovy bývalého sanatória na Novohorskej ulici za účelom vybudovania úplne novej, v poradí ôsmej materskej školy v zriaďovateľskej kompetencii MČ Rača.

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej predáva spoločnosť Poliklinika Tehelná ako prebytočný majetok.

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej predáva spoločnosť Poliklinika Tehelná ako prebytočný majetok.

V rámci tohto rokovacieho bodu bola predstavená ponuka vlastníka budovy a pozemkov na Novohorskej ulici, spoločnosti Poliklinika Tehelná, a. s. Vlastník na základe rozhodnutia jediného akcionára – spoločnosti Fondu národného majetku SR – stanovil cenu za predaj nehnuteľností na 333 743,65 eur. Spoločná výmera parciel na ktorých stoja aj budovy má 2240 m2 (580 + 1660), čiže cena za jeden meter štvorcový klesla pod 150 eur na 149 eur/m2

Rača v roku 2013 zvažovala spomínanú nehnuteľnosť odkúpiť, avšak kvôli vysokej cene 423 tisíc eur ponuku vtedy odmietla.

Využili zníženie ceny

„Som rád, že sme využili takmer 100 tisícový pokles ceny a naše zastupiteľstvo jednoznačne rozhodlo nehnuteľnosť a pozemky na Novohorskej odkúpiť,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský a dodal:

„Súčasný stav jasne hovorí, že v materských školách je nedostatok miest pre deti. Preto sme sa rozhodli kúpiť a zúžitkovať budovu, ktorá je na prevádzku materskej školy dispozične aj priestorovo vhodná. Vybudujeme tu novú škôlku a vytvoríme tým desiatky ďalších miest pre deti.“

Rozširovanie kapacít materských škôl je jednou z programových priorít račianskeho starostu: „Začiatkom budúceho roku začíname s nadstavbou na MŠ Barónka, kde pribudnú dve triedy a k rozširovaniu kapacít dôjde na aj MŠ Pri Šajbách.“

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej by sa mohlo stať v budúcnosti materskou školou, ktorá by pomohla vyriešiť problém s nedostatkom miest.

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej by sa mohlo stať v budúcnosti materskou školou, ktorá by pomohla vyriešiť problém s nedostatkom miest.

Kúpa na dve časti

Úhrada kúpnej ceny za budovu a pozemky na Novohorskej ulici je navrhnutá v dvoch splátkach a to 50% z kúpnej ceny (166 871,83 €) do konca tohto roku a zvyšných 50 % (166 871,83 €) k 30. júnu 2016. Rača má možnosť vyjadriť sa k tejto ponuke do 16. októbra 2015.

Pôvodný objekt na Novohorskej bol daný do užívania v roku 1974, naposledy v ňom ešte v roku 2007 fungovalo Denné detské sanatórium pre deti s ochorením dýchacích orgánov v správe Ministerstva zdravotníctva.

V územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy z r. 2007 je uvedené funkčné využitie tohto územia – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu s možnosťou funkcie bývania až na 30%.

Viac o téme čítajte aj tu: Poslanci rozhodnú, či Rača získa priestory bývalého sanatória na novú škôlku

Zdroj: MÚ Rača, foto: google street view