V súvislosti s informáciami o návrhu zmluvy s košickou spoločnosťou ANTIK Telecom o zriadení pôžičovne bicyklov (viac tu) na území Mestskej časti Bratislava – Rača sa objavili aj informácie o (ne)výhodnosti spolupráce s novým operátorom v porovnaní s existujúcim mestským systémom zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk.

Jej prevádzkovateľ v odpovediach pre portál račaweb vyvracia tvrdenia vicestarostky Rače Lenky Antalovej-Plavuchovej, že od novembra 2019 sú pre Slovnaft BAjk k dispozícii miesta na inštaláciu dokovacích staníc. Zároveň potvrdzuje, že na prevádzku systému Slovnaft BAjk neprispieva mesto ani mestské časti žiadnymi financiami ani nepriamymi službami.

Má Slovnaft vyčlenené od novembra 2019 zo strany magistrátu Bratislavy alebo Mestskej časti Bratislava – Rača plochy na vybudovanie dokovacích staníc, ako uvádza pani Plavuchová-Antalová?

Slovnaft BAjk (hovorca Anton Molnár): O rozšírenie v rámci mestskej časti Bratislava – Rača spoločnosť Slovnaft záujem má. Vo vlastnej réžii momentálne mapuje situáciu v Rači, identifikujú sa potenciálne miesta vhodné na umiestnenie dokovacích staníc, najmä s ohľadom na dopravnú situáciu a hustotu obyvateľstva v danej lokalite, ako aj napojenie už existujúcich staníc služby Slovnaft BAjk na stanice v Rači. Plochy na vybudovanie dokovacích staníc ani návrhy na konkrétne umiestnenia doposiaľ spoločnosť Slovnaft od magistrátu alebo Mestskej časti Bratislava – Rača neobdržala.

SlovnaftBAjk spustili v Bratislave v roku 2018.

Konalo sa rokovanie zástupcov Slovnaft BAJk – MČ Bratislava Rača o budovaní dokovacích staníc? Aký bol výsledok tohto rokovania?

Slovnaft BAjk: Koncom januára sa ohľadom nových dokovacích staníc v Rači konalo jedno stretnutie. Zo strany Slovnaftu sa komunikoval záujem a pripravenosť osadiť v Rači nové stanice v sezóne 2020 v prípade, že budú zo strany mestskej časti vyčlenené a schválené miesta. Dokovacie stanice Slovnaft BAjk-u budú poskytnuté a osadené zadarmo. Procesu však musí predchádzať dohoda medzi mestskou časťou Rača a magistrátom. Ďalšou možnosťou spolupráce, ktorú Slovnaft prezentoval, je prenájom, resp. adopcia dokovacích staníc tretími stranami (sponzorstvo). V takomto prípade by súčinnosť magistrátu nebola potrebná. Mestská časť Bratislava – Rača by vo vlastnej réžii našla takýchto sponzorov a po osadení neznášala žiadne náklady na prevádzku. Slovnaft momentálne prenajíma niekoľko staníc v mestských častiach, kde aktuálna pôsobí, a eviduje záujem o ďalšie.

Viac o téme: Magistrát a prevádzkovateľ bikesharingu: Slovnaft BAjk už čoskoro aj v Rači!

Aký bol finančný príspevok mesta Bratislava resp. niektorej z mestských častí na spustenie systému Slovnaft BAjk?

Slovnaft BAjk: Spustenie bikesharingovej služby Slovnaft BAjk bolo zo strany mesta Bratislava spojené iba s nákladmi na úpravu povrchov pod niektorými dokovacími stanicami a s informačnou bezpečnostnou kampaňou. Informáciou o konkrétnej výške týchto nákladov Slovnaft nedisponuje. Mestské časti neboli pri spustení služby zaťažené žiadnym príspevkom.

Anton Molnár (vľavo) a primátor Ivo Nesrovnal pri spustení bikesharingu v Bratislave v roku 2018.

V akej reálnej výške prispelo mesto alebo niektorá mestská časť na prevádzkové náklady alebo služby (servis, zvážanie bicyklov, skladovanie atď.) spojené so službou Slovnaft BAjk v roku 2018 resp. 2019?

Slovnaft BAjk: Všetky náklady na prevádzku služby zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk znáša spoločnosť Slovnaft. Výnimkou je v tomto prípade linka pomoci pre užívateľov služby Slovnaft BAjk, ktorú na vysokej úrovni zastrešuje v rámci linky pomoci pre bratislavskú hromadnú dopravu partner projektu Dopravný podnik Bratislava.

Račaweb, foto Slovnaft BAjk, Hl. mesto SR Bratislava