Podobne ako každý rok, aj teraz je čas zimného rezu viniča zároveň aj termínom pre tradičnú súťaž vinohradníkov. Ak máte chuť zmerať si sily s nožnicami v ruke, ostáva vám na zaslanie prihlášky už len pár dní – uzávierka je

Račiansky vinohradnícky spolok zverejnil pozvánku a propozície pre vinohradníkov z Malokarpatského regiónu, súťaž v reze viniča hroznorodého sa uskutoční v sobotu 4. 2. 2017.

15. ročník súťaže v reze viniča v Rači

Šéf vinohradníckeho spolku Dušan Žitný pri práci v riadku.

PODMIENKY SÚŤAŽE:

reže sa 30 krov v časovom limite cca 45 minút, posudzuje sa
– tvar rezu a predpokladaný habitus krov viniča (podľa inštruktáže) 0 – 30 bodov
– optimálna záťaž krov viniča plodnými očkami (podľa inštruktáže) 0 – 30 bodov
– očistenie krov a drôtenky od výhonkov viniča  0 – 30 bodov
– dosiahnutý časový limit 0 – 30 bodov

Hodnotenie komisie bude ANONYMNÉ

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
Súťaž prebehne vo vinohrade p. D. Žitného Šušnajder, pod Krivými, na Dolnom konci v Rači.
Pracovné náradie si súťažiaci prinesú vlastné (nie elektrické). Pre súťažiacich je zabezpečené
občerstvenie (studené a teplé nápoje, guláš).
Srdečne pozývame všetkých divákov a záujemcov, ktorí sa priamo súťaže nezúčastnia, ale môžu svojou prítomnosťou alebo hlasovou kulisou podporiť svojich favoritov a prispieť tak k zaujímavej atmosfére celej súťaže.

Záväzné prihlášky telefonicky alebo emailom do 3. 2. 2017

Eduard Brychta, +421 905 468 943, eduard.brychta@gmail.com
Miloš Máťuš, +421 905 202 818, mmatus@vinomatus.sk
Dušan Žitný, predseda RVS, +421 905 214 915, dusan.zitny@gmail.com

Časový harmonogram súťaže:
8:30 – 9:00  stretnutie a registrácia súťažiacich v pivnici Obecného domu na Alstrovej č.249,
9:15 – 9:45  inštruktáž ku konkrétnemu rezu a vinohradu (cieľ rezu) a vyžrebovanie súťažných úsekov,
9:45 – 10:00  presun súťažiacich do vinice,
10:15 – 11:00  súťaž v reze viniča
11:15 – 12:00  komisia zhodnotí dosiahnuté výsledky,
13:00  vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien v Obecnej pivnici,
13:30  diskusia, ochutnávka vín od hosťujúcich a račianskych vinárov, záver.

Zdroj: Račiansky vinohradnícky spolok, foto: Račaweb