Majiteľ areálu bývalých Vinárskych závodov Rača doručil 7. januára 2015 račianskym úradom Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Cieľom je posúdenie zámeru výstavby obytného súboru VIN – VIN Rača, ktorým sa má zmeniť súčasný chátrajúci priestor po tom, čo sa v ňom po privatizácii začiatkom 90. rokoch minulého storočia nepodarilo udržať výrobu a spracovanie hrozna.

Účelom zámeru je územie bývalých Vinárskych závodov Rača podnikateľsky využiť na výstavbu nového obytného prostredia v zmysle platného Územného plánu, píše investor Jurský obytný park 2 s.r.o., ktorý deklaruje predpokladané investičné náklady vo výške 28 miliónov eur.

Obytný súbor VIN VIN Rača

Nevyužívaný areál je v susedstve zrekonštruovaného Nemeckého kultúrneho domu, medzi ulicami Kubačova, Sadmelijská, Barónka a Plickova.

Podľa jeho predstavy by na pozemkoch s rozlohou 31 tisíc m2 malo vyrásť 476 bytov v 6 objektoch, s nimi aj 960 parkovacích miest a predpokladá vytvorenie 237 pracovných miest. Stavba by mala pozostávať zo 17 hlavných objektov (6 bytových domov, 3 polyfunkčné s bývaním a vybavenosťou, 5 samostatných objektov občianskej vybavenosti, 3 objekty podzemných parkovacích garáží).

Zastavaná má byť necelá štvrtina rozlohy areálu. Bytovky majú byť orientované v smere spádu územia, občianska vybavenosť je sústredená do výstavby pozdĺž Kubačovej ulice, ktorá má tvoriť hlavnú fasádu celého komplexu.

Pilinský: Budeme sa snažiť dohodnúť na zmenšení budov

Podľa vyjadrenia starostu Rače Petra Pilinského ide o predpokladaný vývoj, keďže majiteľ prezentuje snahu o zmenu lokality bývalých Vinárskych závodov z priemyselnej zóny na občiansku vybavenosť a bývanie už zhruba od roku 2007.

“Osobne si myslím, že na tom nie je nič zlé, nakoľko som presvedčený, že priemyselná zóna do centra Rače nepatrí. Výnimku z toho by som bol ochotný akceptovať jedine v prípade zachovania skutočne funkčných vinárskych závodov. Bohužiaľ tomu tak nie je,” uviedol na facebooku. “Verím tomu, že sa nám ako Stavebnému úradu podarí tento predložený projekt poľudštiť. Znamená to, že sa budeme snažiť znížiť objem aj výšku objektov – najmä tej najvyššej.

Naráža na budovu situovanú pri Kubačovej ulici, kde si developer nakreslil 14-podlažný polyfunkčný dom.

Obec bude žiadať príspevky na infraštruktúru

Podľa Pilinského bude Miestny úrad požadovať od investora, aby sa významnou mierom podieľal na zlepšení doplnkovej infraštruktúry – napríklad posilnením kapacít materských a základných škôl. Pripomenul, že v bezprostrednej blízkosti navrhovaných obytných budov sú dve materské školy (Plickova, Baróka) ako aj dve základné školy (bývalá Plickova).

Vinárske závody Rača Bratislava štátny podnik Vinoprodukt

Súčasný stav areálu bývalého podniku Vinárske závody Rača, neskôr po privatizácii Vínoprodukt.

Navrhnutých je päť vjazdov, aby sa doprava rozptýlila. Tri sú zo Sadmelijskej, jeden z ulice Barónka a nový vjazd je navrhnutý aj z Kubačovej ulice. Okrem dvoch pozdĺžnych komunikácií má byť priestor medzi objektmi prístupný len pre peší pohyb. Majú tu byť parky, detské ihriská a chodníky. Hlavný peší vstup má byť cez námestie pred Nemeckým domom.

So začiatkom výstavby developer predbežne počíta v marci budúceho roka a dokončiť ju plánuje do štyroch rokov.

Priestor pre verejnosť

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k návrhu Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR, alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona.

Do dokumentácie zámeru je možné nahliadnuť v termíne od 8. 1. 2015 do 30.1. 2015 na Miestnom úrade Bratislava – Rača, v čase úradných hodín t.j. pondelok a streda od 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17. 15 hod. a v piatok od 7.30 – 12.00, na oddelení životného prostredia , číslo dverí 25.

Zdroj: enviroportal.sk, FB skupina Račania

Fotogaléria:

Nový projekt má susediť s Nemeckým kultúrnym domom a kompletne prestavať bývalé Vinárske závody.

Nový projekt má susediť s Nemeckým kultúrnym domom a kompletne prestavať bývalé Vinárske závody.

Obytný súbor VIN VIN Rača

Celkovo má v areáli vyrásť štrnásť nových stavieb. Pri Kubačovej ulici má byť výšková dominanta – 14-podlažný polyfunkčný dom.

Obytný súbor VIN VIN Rača

So začiatkom výstavby developer predbežne počíta v marci budúceho roka a dokončiť ju plánuje do štyroch rokov.