Voľby sú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Obyvatelia Mestskej časti Bratislava – Rača volia primátora, starostu a poslancov mestského (2) aj miestneho zastupiteľstva (spolu 15 poslancov, 10 z Rače, 3 Krasňany, 2 Východné).

Kto môže voliť?

Komunálne voľby 2018: Bratislava, MČ Bratislava – Rača

Právo voliť má obyvateľ MČ, ktorý v nej má trvalý pobyt a v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov. Volič môže voliť len v mestskej časti svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Okrsky sú určené podľa adresy trvalého pobytu a podľa toho aj viete, kde je vaša volebná miestnosť. Ich rozdelenie podľa ulíc si môžete pozrieť tu.

Čo potrebujem na voľby?

Občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca.

Volebná komisia vydá po overení údajov voličovi prázdnu obálku s pečiatkou mestskej časti a 4 hlasovacie lístky (na poslancov v Rači, na starostu v Rači, na poslancov v Bratislave a na primátora Bratislavy). Volič musí hlasovať v určenom priestore (za plentou).

Kompletný zoznam kandidátov na poslancov si pozrite tu.

Večná otázka: Krúžok alebo krížik?

Na hlasovacom lístku volič krúžkuje číslo pred menom svojho vybraného kandidáta.

Pozor! Môžete krúžkovať maximálne toľko čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Rača 10, Krasňany 3, Východné 2, do MZ Bratislavy 2).

Ak zakrúžkujete menej, nič sa nedeje – ak viac, je lístok neplatný. Ak sa pomýlite, môžu vám vydať nový lístok. Všetky lístky uloží volič do jednej obálky a tú vhodí do hlasovacej schránky.

Prenosná schránka

Volič môže zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej schránky.

Kedy spoznáme výsledky?

Hlasy sa môžu začať sčítavať až po zatvorení volebných miestností v sobotu po 22:00 hodine. Prvé čiastkové výsledky z niektorých okrskov budú známe okolo polnoci, definitívne výsledky hlasovania až v nedeľu v skorých ranných hodinách.

Viac o téme kandidátov na poslancov a starostu sa dozviete aj tu.