Počas komunálnych volieb 2018 v Mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré sa konajú v sobotu 10. novembra od 7:00 do 22:00 hodiny otvoria v 3 volebných obvodoch spolu 18 volebných miestností. Z toho 11 v Rači, 4 v Krasňanoch a 3 na Východnom.

Volebné okrsky sú určené podľa ulíc a miesta vášho trvalého bydliska. Pozor, niektoré ulice sú rozdelené do viacerých okrskov!

Viac informácií o voľbách nájdete tu.

Volebné okrsky a volebné miestnosti: Rača

Volebné okrsky a volebné miestnosti: Krasňany

Volebné okrsky a volebné miestnosti: Východné