Členovia MO č. 11 Rača Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR usporiadali 4. mája 2021 prvý ročník spomienkovej akcie – Cyklospomienka na generála Štefánika, ktorou si pripomenuli 102. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Prvý ročník cyklospomienky Generál Štefánik

Vzhľadom na aktuálnu situáciu mala spomienka charakter individuálnej cyklotúry so začiatkom v Mestskej časti Bratislava – Rača a pokračovala ďalej k Mohyle generála Štefánika v Ivanke pri Dunaji, pri ktorej bol položený veniec na znak pamiatky a úcty ku generálovi Štefánikovi.

V Rači má úcta k pamiatke generála Štefánika svoje tradičné miesto.

V Rači má úcta k pamiatke generála Štefánika svoje tradičné miesto. Rača je sídlom Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR, ktorý uchováva pamiatku generála Štefánika a rozvíja všeobecnú úctu k vojenskej histórii Slovenska.

Zväz si pravidelne pripomína udalosti spojené so životom a tragickou smrťou generála Štefánika a taktiež sa zúčastňuje podujatí spojených s osobou generála Štefánika – spomienka na generála Štefánika na Bradle, pravidelná strelecká súťaž ŠTEFÁNIK alebo z posledných akcií najmä „Sto ruží pre Štefánika“, kde 11.10.2020 v parku Jozefa Miloslava Hurbana v Rači, v spolupráci so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika, zasadili členovia jednu zo sto ruží odrody Generál Štefánik, ako živú spomienku na nášho generála.

Spomienka mala charakter individuálnej cyklotúry so začiatkom v Mestskej časti Bratislava – Rača a pokračovala ďalej k Mohyle generála Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Veríme, že prvý ročník tejto spomienky bol zároveň posledným, ktorý sme museli z dôvodu epidemickej situácie absolvovať individuálne a veríme, že pri ďalšom – 103. výročí sa budeme môcť tejto spomienkovej akcie zúčastniť spoločne a budeme môcť privítať aj ďalších priateľov cyklistiky.

Ľubomír Krampl, Predseda Zväzu a MO č. 11 Rača
Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR