Jedno z najbúrlivejších hlasovaní má za sebou mestské zastupiteľstvo Bratislavy. Poslanci rozhodovali o úplnom zákaze hazardu na území nášho mesta a teda aj Rače. Výsledok mnohých šokoval, keď uznesenie nebolo  prijaté v predloženej podobe.

Poslanci Rače v mestskom zastupiteľstve: Rastislav Žitný, Peter Pilinský

Poslanci Rače v mestskom zastupiteľstve: Rastislav Žitný, Peter Pilinský

Ako sa pri hlasovaní zachovali naši zvolení zástupcovia Rastislav Žitný a Peter Pilinský z klubu Most-Híd?

Hlasy Račanov nestačili

V konečnom dôsledku síce nebol žiadny z poslancov proti, avšak nebolo ani dosť hlasov za.

Obaja poslanci zvolení za Raču – starosta Peter Pilinský a vicestarosta Rastislav Žitný, pritom hlasovali v duchu petície a celoplošný zákaz hazardu podporili.

Rovnako celý ich klub Most-Híd, v ktorom sú okrem dvoch Račanov aj Iveta Plšeková z Petržalky a Ján Buocik z Ružinova.

Žiaľ, chýbal hlas ešte ďalšieho jedného poslanca. Nariadenie podporilo iba 24 zo 41 prítomných mestských poslancov. Na to, aby návrh prešiel, bola potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov.

Petícia so 140 000 podpismi

Iniciatívu proti hazardu ešte v roku 2015 odštartovali niektorí bratislavskí starostovia vrátane Pilinského, postupne sa podarilo aktivistom vyzbierať takmer 140 tisíc podpisov.

“Páni poslanci, som z toho šokovaný,” vyhlásil primátor Ivo Nesrovnal, ktorý vyhlásil, že v najbližších dňoch zvolá opäť petičný výbor a dohodne sa, aký ďalší postup v tejto téme bude zvolený.Hlasovanie1

Zdroj: Račaweb, foto: MSZ, archív