Už na jeseň 2017 skolaudujeme 138 smart bytov v rozostavanej novostavbe Zlaté krídlo Rača.  Investorské zázemie, realizačný tím a neštandardné projektové riešenia umožňujú spoločnosti D O A S, a.s. vyhrať sa s týmto projektom do najmenších detailov. Je dobré, že práve v Rači bude stáť tento bytový projekt, ktorý sa stane príkladom univerzálnosti, chytrosti a pripravenosti pre budúce generácie.

Projekt prichádza na trh v čase, kedy sa konečne rieši aj dopravná situácia v rámci mesta Bratislava práve realizovaným južným a pripravovaným severným obchvatom mesta. Mestské časti získajú menej rušnú dopravu a bude možné si vychutnávať byt, prostredie v prírode na samom úpätí Karpát.

Už na jeseň 2017 skolaudujú 138 smart bytov v rozostavanej novostavbe Zlaté krídlo Rača.

Už na jeseň 2017 skolaudujú 138 smart bytov v rozostavanej novostavbe Zlaté krídlo Rača.

Prečo tento smart projekt vznikol?

Dôvodom sú poznatky spoločnosti pri spravovaní svojich nehnuteľností a bytov v rámci postavených projektov, kde sú dôležite efektívne, ekonomické a prevádzkové parametre riadenia diela v prevádzke. Smart byty sú odpoveďou pre spoločnosť, ktorá nemá dostatok času na časté mechanické procesy a automatizáciou sa približuje ovládaniu bytu z jedného miesta.

Smart byty dokážu riadiť vykurovanie, chladenie, osvetlenie, exteriérové žalúzie, bezpečnosť a iné zaujímavé prvky. Nezáleží na dodávateľovi inteligencie, pretože hybridná kabeláž v bytoch je univerzálna a dá sa dotvoriť akomkoľvek čase. Smart je aj pripravenosť na sofistikované chladenie, IP TV riešenie, správu celej budovy.

Byty sú pre každého ako kompletné rodiny, seniori, mladí ľudia a sú preto rozdelené na 2, 3 a 4-izbové, čo zabezpečuje  vyváženosť na každom podlaží. Ponúkajú flexibilné pôdorysy a vnútorné vybavenie, takže sa dajú zariadiť veľmi rôznorodo a prispôsobiť potrebám konkrétneho obyvateľa. Orientácia na svetové strany plne rešpektuje platnú legislatívu a v každom byte obyvatelia nájdu všetko, čo smart byt vyžaduje.

Smart byty dokážu riadiť vykurovanie, chladenie, osvetlenie, exteriérové žalúzie, bezpečnosť a iné zaujímavé prvky.

Smart byty dokážu riadiť vykurovanie, chladenie, osvetlenie, exteriérové žalúzie, bezpečnosť a iné zaujímavé prvky.

Samozrejme smart bývanie prináša aj úsporu prevádzkových nákladov, kde správca z centrály  dokáže ovládať komplex na diaľku a nemusí často krát realizovať zbytočné výjazdy na miesto poruchy.

Viac informácií: www.doas.sk

Viac čítajte aj tu: Bývanie v hlavnom meste, no zároveň v tesnom kontakte s prírodou?

Zdroj: DOAS