Voľnočasový areál s amfiteátrom v Knižkovej doline v Rači prešiel od roku 2012 rozsiahlou rekonštrukciou a doplnením o nové funkcie. Jeho slávnostné otvorenie a uvedenie do plnohodnotnej prevádzky je načasované na Račianske hody 2016 (29. apríla – 1. mája). Čo je dobré vedieť o obľúbenom mieste Račanov ale aj ľudí z celej Bratislavy?

Motív dlažby v amfiteátri má pripomenúť tradičné račianske dvory a záhumienky s vinohradmi.

Motív dlažby v amfiteátri má pripomenúť tradičné račianske dvory a záhumienky s vinohradmi.

Amfiteáter vyhorel v roku 2010 a následne chátral, až kým račianski poslanci nerozhodli v roku 2013 o investovaní do jeho kompletnej rekonštrukcie, obnovy a doplnení viacerých funkcií.

Pôvodne plánovaný a znalcom stanovený rozpočet rekonštrukcie dosiahol výšku 568 860 s DPH, v rámci verejného obstarávania nakoniec MČ Bratislava Rača výrazne ušetrilacena v obchodnej súťaži klesla na 350 962 eur s DPH (viac aj tu).

Lacnejší o 200 tisíc eur

„V rámci verejnej súťaže sme dostali 5 ponúk, pričom víťazná firma EURO-BUILDING, a.s. ponúkla 350 962 eur s DPH. Je to o 200 tisíc eur menej ako sa pôvodne počítalo,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Na revitalizáciu prispel v roku 2014 sumou 49 000 eur aj magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

Revitalizácia sa realizovala vo viacerých etapách – posledná etapa bola ukončená odovzdaním diela realizátorom a aprílovou kolaudáciou stavby.

Dlažba tvorí motív vinohradov

Autorom architektonického návrhu je štúdio JURANI & TOMA ARCHITEKTI.

Tí zvolili pri tvorbe dlažby zaujímavý dizajnový motív, ktorý sa ukáže najmä pri leteckých pohľadoch – zvrchu má totiž pripomenúť tradičná zástavba spoločných dvorov v starej Rači či nadväzujúce vinohrady-záhumienky s rôznymi druhmi plodín a prioritne – viničom.

Súčasťou areálu po obnove budú aj nové spoločenské priestory - Klubovňa a Bufet.

Súčasťou areálu po obnove budú aj nové spoločenské priestory – Klubovňa a Bufet.

Amfiteáter a najmä centrálna budova s pódiom v Knižkovej doline ostali po požiari značne poškodené. Foto z roku 2012.

Amfiteáter a najmä centrálna budova s pódiom v Knižkovej doline ostali po požiari značne poškodené. Foto z roku 2012.

Letecké zábery po dokončení rekonštrukcie (apríl 2016):

Pôvodné vizualizácie (2013):

Postup prác (december 2013):