Zvažujete v týchto dňoch, ako využiť 2 percentá z vašich daní na zlepšenie života vo svojom okolí? Ak máte vzťah k Rači, viniciam, zeleni a podpore miestnych tradícií, dávame vám do pozornosti ponuku občianskeho združenia Račiansky spolok. Uchádza sa o vašu priazeň pri financovaní činnosti z 2 percent (tlačivo tu).

Spolok vznikol v roku 2011 s cieľom zveľaďovať životné prostredia v Rači a podporovať tradičné komunity pôsobiace v tejto mestskej časti.  Do povedomia sa zapísal komplexnou revitalizáciou a záchranou Obecnej záhrady, ktorá je odvtedy oázou pokoja, relaxu a pýchou všetkých obyvateľov Rače.

Vinice ožili aj viacerými menšími vystúpeniami a sprievodným programom.

„Významnou oblasťou, v ktorej sa v súčasnosti Račiansky spolok angažuje, je podpora miestnych vinohradníkov a vinárov. Ťažiskovým projektom spolku je Račanský vinohradnícky chodník, ktorý sa začal uvádzať do života postupne od roku 2018,“ vysvetlil predseda spolku Matúš Burian.

Predseda Račianskeho spolku Matúš Burian

Zdôraznil, že cieľom tohto projektu je podpora miestnych producentov formou vylepšovania infraštruktúry vinohradov (prístrešky, mobiliár). Vďaka tomu viacerí z nich mohli v minulom roku po prvý raz otvoriť tzv. Heurigen – viechy a oddychové miesta vo viniciach, ako sú známe z viedenských štvrtí Grinzing a Nussdorf.

„Tieto aktivity prilákali do Rače nielen nových mestských návštevníkov z Bratislavy, ale aj prvé skupiny zahraničných turistov. Zároveň sa zvyšuje povedomie Rače a tiež Bratislavy aj našim sloganom Hlavné mesto vína, ktorý odráža to výnimočné a tradičné, čo ponúka naša mestská časť,“ vysvetlil Burian.

Okrem rôznych materiálnych vylepšení či tlače reprezentatívnej brožúrky o našom chotári s prezentáciou pestovateľov aj unikátnych miest Rače išlo aj o propagáciu sezónnych akcií vinárov, pomoc pri zabezpečovaní programu napríklad počas vinobrania, ale aj realizácia ďalších úspešných akcií.

Pomoc miestnym producentom ostáva ťažiskovým cieľom Račianskeho spolku aj v roku 2021. Vďaka nej a prilákaniu nových návštevníkov – čo zabezpečí zvýšenú šancu na odbyt ich výrobkov, očakáva spolok nielen udržanie výmery obrábaných viníc, ale jej navýšenie v podobe novej výsadby či revitalizácie spustnutých vinohradov.

Ak sa vám aktivity a plány Račianskeho spolku v tejto oblasti páčia, zvážte ich podporu vo forme venovania 2 percent z vašich daní.

Údaje potrebné na poukázanie 2 %:

Obchodné meno (názov): Račiansky spolok
Sídlo: Alstrova 35, 831 06 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42261635

Vzor vyplneného tlačiva:

3 kroky na poukázanie 2 percent:

  1. Ak ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa o doklad „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.

  2. Následne vyplňte do tlačiva „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ o poukázaní 2 percent svoje údaje a uveďte, ktorému OZ chcete prispieť.

  3. Buď priamo odovzdajte na podateľni Vášho Daňového úradu (v prípade bydliska v Rači je do DÚ Bratislava III) alebo poštou pošlite 2 dokumenty – „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ a „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby““.

Právnické osoby vyznačujú príjemcu 1 percenta zo zaplatenej dane priamo v ich daňovom priznaní.

V prípade otázok alebo nejasností pri vypĺňaní tlačív nás môžete kontaktovať na čísle 0905 724 581.

jč, foto archív Račaweb