Vďaka prebiehajúcim prehliadkam historickej pivnice pod Nemeckým kultúrnym domom vzrástol aj záujem verejnosti o poznanie príbehu tohto objektu, ktorý patrí k dominantám Rače. Objekt vybudovali v rokoch 1942-43 minulého storočia členovia Nemeckého vinohradníckeho družstva. Štát ho po 2. svetovej vojne pôvodným vlastníkom zhabal.

Podľa pôvodného návrhu mala budova stáť v centre skupiny rodinných domov vidieckeho typu postavených pre nemeckých usadlíkov tzv. Nemecká kolónia.

Celý objekt projektoval račiansky rodák Eduard Praschag, ktorý však bol rovnako ako drvivá väčšina obyvateľov nemeckej národnosti z Rače po vojne vysťahovaný. Usadil sa v Rakúsku, kde v roku 1996 skonal vo veku 85 rokov (viac tu).

Praschagovci na návšteve ČSSR v roku 1975. Po pôvodnom nemeckom nápise Gast Haus ostali už iba diery. Reštaurácia má názov Viecha JRD ČSP U Kmotru.

V publikácii “Architektúra & urbanizmus” (STOLIČNÁ, Elena, 1997) autorka areál opisuje nasledovne: “Dvojkrídlová budova bola strediskom miestnych vinohradníkov a kultúrnym domom nemeckej menšiny v Rači. Podľa pôvodného návrhu mala stáť v centre skupiny rodinných domov vidieckeho typu postavených pre nemeckých usadlíkov. V suteréne boli priestory na spracovanie a uskladnenie vína, prízemie slúžilo na spoločenské účely. Na poschodí a v podkroví boli kancelárie a obytné miestnosti. “Nemecky” podfarbená výtvarná charakteristika sa opiera o schodiskovú podnož, arkády s klenákom vo vrchole oblúka, strmú sedlovú strechu s množstvom drobných vikierov, balkóny s plným zábradlím a nárožia spevnené rustikou.”

“Nemecky” podfarbená výtvarná charakteristika sa opiera o schodiskovú podnož, arkády s klenákom vo vrchole oblúka, strmú sedlovú strechu s množstvom drobných vikierov, balkóny s plným zábradlím a nárožia spevnené rustikou.

Časť Praschagovej rodiny – vetva Lukáša Hulanského – sa vrátila do Bratislavy po rokoch strávených v pohraničnom Aši a neskôr sa presťahovala do Rače, kde sa v rámci reštitúcií dostala späť k časti zhabaných majetkov.

Rezervácie: Prehliadka historickej pivnice s ochutnávkou vína

Pivnicu aj časť budovy prevzal pár rokov po vojne štátny podnik Vinárske závody, ktorý bol svojho času najväčším spracovateľom hrozna v celej republike.

V suteréne boli priestory na spracovanie a uskladnenie vína, prízemie slúžilo na spoločenské účely. Na poschodí a v podkroví boli kancelárie a obytné miestnosti.

Najväčší rozmach zaznamenali Vinárske závody v Rači v roku 1963 po dostavaní novej časti určenej na spracovanie bieleho hrozna. Jej súčasťou bola aj budova s administratívnymi priestormi, automatizovaná fľaškáreň s kapacitou cca 25 000 fliaš denne ako aj expedičné sklady. Mesačne dokázali vyprodukovať okolo 500 tisíc fliaš!

Nemecký kultúrny dom vybudovali v rokoch 1942-43 minulého storočia členovia Nemeckého vinohradníckeho družstva.

V roku 1991 sa Vinárske závody, štátny podnik Bratislava, stali ako celok predmetom reštrukturalizácie – ich nástupcom v račianskej pobočke sa teda stala spoločnosť Vinoprodukt, štátny podnik Bratislava – Rača. V nových podmienkach sa jej nepodarilo udržať produkciu a na trhu s vínami rýchlo upadala. Formálne existovala až do roku 2013, kedy definitívne zmizla zo sveta výmazom z obchodného registra.

Ján Bednarič, foto Archív mesta Bratislava, archív rodiny Hulanských