Živná pôda pre diskusie a politické šarvátky. Úprava dane z nehnuteľností, ako ju navrhuje vedenie magistrátu Bratislavy, sa stala v niektorých mestských častiach predmetom politického zápasu. Bude to tak aj u nás alebo si najskôr vypočujeme argumenty a možný prínos pre život každého obyvateľa mesta?

Mnohí sme už počuli o tom, že magistrát navrhol úpravu daní z nehnuteľnosti. Ako zdôvodňuje tento krok? Hlavným dôvodom predloženia návrhu VZN v takomto znení je možnosť zlepšenia financovania hlavného mesta Bratislava, ktoré je podľa aktuálne platných zákonov nedostatočné a nezohľadňujúce jeho potreby. Preto musí Bratislava hľadať vlastné rezervy, jednak v hospodárnom nakladaní s majetkom a ako s krajnou možnosťou, zvyšovaním daní.

Zníženie veku na úľavy

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal

Navrhujú sa úpravy sadzieb dane stavby na bývanie, stavby na poľnohospodársku produkciu a byty, úprava hodnoty pôdy stavebného pozemku a zavedenie sadzby na kategóriu nebytových priestorov na podnikanie.

Taktiež sa navrhuje zníženie vekovej hranice daňovej úľavy zo 70 rokov na 62 rokov.

Ročne 7 miliónov eur

Po týchto úpravách by Bratislava získala do svojho rozpočtu asi 7 miliónov eur ročne. Priemerné zvýšenie dane z nehnuteľnosti by predstavovalo 12,6 %.

Len pripomeňme, že ak uspejú signatári petície proti hazardu na území Bratislavy, bude naša spoločná mestská kasa razom chudobnejšia zhruba o 8 miliónov eur…

Rača by získala skoro 200 000 eur ročne

V zmysle štatútu sa daň z nehnuteľnosti delí 50 % hlavné mesto a 50 % mestské časti. Z polovice pre mestské časti pripadá na Raču zhruba 5,5 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje asi 192 tisíc eur.

Použitie týchto prostriedkov sa predpokladá na podporu  kvalitnejších verejných služieb v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry, opravy ciest a chodníkov, zlepšenie životného prostredia a čistoty v meste.

Aj Mestskú časť Bratislava – Rača čakajú v nasledujúcich rokoch zvýšené výdavky – napríklad na prevádzku materských škôl v dôsledku už zvýšených kapacít na MŠ Gelnická, plánovaného zvýšenia kapacít na MŠ Barónka, Pri Šajbách.

Tiež by sa mohli prostriedky v súvislosti s kúpou budovy a pozemkov bývalého detského sanatória na Novohorskej ulici využiť na budovanie novej škôlky.

Ako inak naplniť kasu? Zadlžovaním?

Mestská časť Bratislava - Rača dostala v Krasňanskom dome od investora dva lukratívne nebytové priestory.

Magistrát navrhuje upraviť sadzby dane pre vlastníkov nehnuteľností na území hlavného mesta.

Bez ohľadu na to, či prejde úprava dane z nehnuteľnosti ako ju navrhuje magistrát, bude musieť tak mesto ako aj Rača hľadať zdroje na zvýšenie príjmov bežného rozpočtu. Úprava sadzieb dane by mohla byť jedným z nich.

Čo ak sa dane nezvýšia? Alternatívou je popri šetrení na prevádzke už iba branie ďalších úverov, predaj obecného majetku či znižovanie kvality alebo rozsahu poskytovaných služieb, čo by ovplyvnilo tak životné prostredie, školstvo, podporu voľnočasových aktivít (šport, kultúra, komunity) ako aj obmedzovanie sociálnych služieb.

Ide o jednu kávu za mesiac

V prípade Rače, ktorú zaradili do tzv. II. pásma  sa uvažuje v prípade bytu s rozlohou 70 m2 o zvýšení zo súčasných 27,30 eur na 54,60 eur. Ide teda o 27,30 eur, čo po prepočte na 1 mesiac predstavuje 2,275 eur čiže jednu kávu v kaviarni.

Samozrejme, pri luxusných veľkometrážnych bytoch a rodinných vilách sa suma zvyšuje priamo úmerne rozlohe obytnej plochy aj pozemku.

Pre porovnanie – v Rači máme za 70 metrový byt zhruba rovnaké resp. dane o čosi nižšie z nehnuteľností (27,3 eur) ako v Košiciach (27,86 eur), avšak priemerný plat v Bratislave je 1107 eur mesačne, kým v Košiciach len 775 eur mesačne.

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti

V regióne, ktorý patrí k najrýchlejšie rastúcim v celej Európe, tak máme dane z nehnuteľností porovnateľné s regiónmi s najvyššou nezamestnanosťou.

Žiadne zvyšovanie daňového zaťaženia nie je populárne. A najmä pol roka pred parlamentnými voľbami, v ktorých majú viacerí poslanci svoje osobné ambície. Bude na poslancoch, či pôjdu cestou populistických argumentov, alebo úpravu podporia a následne budú v duchu svojho mandátu kontrolovať, ako sa s vybranými prostriedkami hospodári.

O návrhu na odkúpenie nehznuteľností na novú škôlku rozhodne Zastupiteľstvo MČ Bratislava - Rača.

O návrhu nových daní z nehnuteľnosti by malo v októbri rozhodovať aj Zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača.

Zdroj: Račaweb, foto: archív