Mestská časť Rača od februára spúšťa tzv. Nonstop zelenú linku, ktorá má slúžiť občanom na nahlasovanie podnetov či problémov v ich okolí. Ľudia, ktorí by chceli úrad upozorniť napríklad na zlomenú lavičku či poškodenú dopravnú značku, tak môžu urobiť hocikedy buď telefonicky ale mailom.

Dispečing je spustený

Smetiak aj jeho obsah bol po výbuchu delobuchu rozmetaný po okolí

Smetiak aj jeho obsah bol po výbuchu delobuchu rozmetaný po okolí

Ide o dispečing čistoty a životného prostredia, ktorým sme sa opäť chceli priblížiť k našim občanom a uľahčiť im komunikáciu s úradom. Výhodou zelenej linky je, že po nahlásení podnetu dostanú občania do 48 hodín v rámci pracovných dní  odpoveď s opisom a predpokladaným termínom nápravy,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský, ktorý spustenie tejto služby zaradil aj do svojho volebného programu.

Zelená linka bude slúžiť v prvom rade na riešenie jednorazových problémov v ich okolí, ktoré vznikli napríklad následkom vandalizmu ako vylomený kôš v parku alebo vznik novej čiernej skládky. „Zelená linka by nemala byť využívaná na sťažnosti typu neodhrnuté cesty alebo nepokosená tráva, pretože v týchto veciach dodržujeme stanovený harmonogram prác a riešime situáciu podľa jej naliehavosti,“ dodal Pilinský.

Rača pritom dlhodobo dbá na aktívnu komunikáciu s občanmi prostredníctvom kontaktného formulára, kde úrad odpovedá a rieši všetky občianske otázky a taktiež prostredníctvom rýchlej interakcie s občanmi na Facebooku.

V prípade, že uvidíte poškodenú lavičku, kontaktujte novozriadenú Zelenú linku

V prípade, že uvidíte poškodenú lavičku, kontaktujte novozriadenú Zelenú linku

Dispečing čistoty a životného prostredia má riešiť najmä prípady poškodenia spoločného majetku s cieľom zriadiť čo najskôr náparvu

Dispečing čistoty a životného prostredia má riešiť najmä prípady poškodenia spoločného majetku s cieľom zriadiť čo najskôr náparvu

Telefónne číslo aj email

„Bohužiaľ nie vždy sa ľuďom dá odpovedať či riešiť ich problém tak rýchlo, ako by chceli, najmä v prípadoch zisťovania skutočnosti na iných štátnych či súkromných inštitúciách,“ povedal Pilinský a dodal, že výhodou novozriadenej zelenej linky bude jej rýchlosť.

Občania budú môcť podnet zo svojho okolia nahlásiť buď telefonicky (02/3219 9288), kde na non-stop odkazovač stručne nahrajú podnet a svoje kontaktné údaje. Ďalšou možnosťou je mailové nahlasovanie, pre tento účel bola vytvorená mailová adresa zelenalinka@raca.sk.

V akých prípadoch využiť Zelenú linku?

– vandalizmus na verejných priestoroch
– poškodenie zelene
– nebezpečný odpad
– čierna skládka
– situácie ohrozujúce zdravie

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková