Prvá časť rekonštrukcie školského športového areálu na Tbiliskej ulici je ukončená a športovci môžu začať ihrisko využívať bez obmedzení. Dokončený je bežecký tartanový ovál, ako aj odolné ihrisko s umelým trávnikom.

Športový areál pri ZŠ Tbiliská

Rekonštrukcia, ktorá sa začala pripravovať pred pár rokmi projektovou dokumentáciou a zabezpečovaním financií, sa nečakane spomalila v roku 2017 z dôvodu diskusie o vhodnosti umelého povrchu na futbalovom ihrisku.

Zástancovia projektu vtedy argumentovali, že tieto povrchy sú rozšírené po celom svete, a kým v iných lokalitách sa za prenájom platí, v Rači bude ihrisko obyvateľom k dispozícii zdarma.

Ihrisko chcú prenajímať

Najnovší oznam na oficiálnych kanáloch mestskej časti, že futbalové ihrisko sa bude prenajímať.  Cenu za prenájom zatiaľ na oficiálnej stránke nezverejnili, spravodaj Račan zaslal žiadosť o cenník a podmienky prenájmu na miestny úrad. Momentálne sa totiž pripravuje nový prevádzkový poriadok areálu.

Na rozdiel od futbalového ihriska má byť tartanový okruh verejnosti k dispozícii zdarma.

Multišportový areál vyrastá od roku 2018 na školskom dvore ZŠ Tbiliská.

V pôvodnom pláne rekonštrukcie bola napríklad aj  oprava aj hokejbalového ihriska a vybudovanie ihriska na streetbal.

V pôvodnom pláne rekonštrukcie sa nachádzalo aj hokejbalové ihrisko a ďalšie športoviská. Osud ich obnovy aj prípadné termíny sú nateraz neznáme.

“Som rád, že sa nám s tímom predchádzajúceho miestneho zastupiteľstva podarilo dotiahnuť tento projekt až ku realizácii vrátane výberu skúseného dodávateľa diela,” komentoval otvorenie časti športoviska pre portál Račaweb exstarosta Peter Pilinský.

Dodal, že aj v prípade navrhovanej prístavby ďalších tried na ZŠ Tbiliská a dokončenia druhej fázy opravy ihriska bude mať Rača jednu z najmodernejších a najkrajších škôl v meste.

rč, foto archív, MÚ Rača