V miestnom zastupiteľstve MČ Rača prišlo počas leta k viacerým turbulentným zmenám. Na jar oznámila odovzdanie mandátu Dagmar Gelingerová, ktorá financovala kampaň Drotovánovi. Ako dôvod uviedla „neznesiteľný tlak“ a tiež zmenu bydliska. Následne musel nútene skončiť aj Filip Rybanič (SaS), o čom informoval Račaweb už v júni.

Dvojicu nahradil zložením poslaneckého sľubu Dominik Vrba (19) za Východné a Ivan Vrana (51) za Raču.

Úmyselný trestný čin

V prípade bankového pracovníka a poslaneckého asistenta Filipa Rybaniča potvrdil odvolací súd úmyselný trestný čin, čo je dôvod na zloženie mandátu. Rybanič sa stal poslancom po voľbách na jeseň 2018. Krajský súd v Bratislave ho však v odvolacom konaní odsúdil na 3 roky podmienečne s odkladom 1 rok.

„Skutok sa stal a spáchal ho práve Rybanič,“ uviedol predseda senátu Peter Šamko pri čítaní odôvodnenia rozsudku v prípade porušenia bankového tajomstva. Poslanca žaloval z porušenia bankového tajomstva jeho vtedajší zamestnávateľ Tatra banka.

Fotogaléria:

Senát odmietol, že by Rybanič (SaS) bol whistlebloverom – t.j. človekom, ktorý odhaľuje nezákonné praktiky svojho zamestnávateľa.

„Išlo o cielené zneužitie prihlasovacích údajov, ktorému mu banka poskytla,” zdôraznil Peter Šamko. “Podľa zákona o obecnom zriadení mandát poslanca zaniká jeho právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,” vysvetlila postup v takýchto prípadoch hovorkyňa ZMOS Marta Bujňáková.

Jeden za Raču, druhý za Východné

Po zbavení mandátu Rybaniča ho v poslaneckom zbore nahradil zložením sľubu živnostník Ivan Vrana (51, nezávislý). Vo volebnom obvode Rača skončil vo voľbách na 11. mieste so ziskom 1376 hlasov, keď za desiatym Mariánom Vulganom zaostal len o 6 hlasov. Vrana je známy ako propagátor račianskeho vinohradníctva a vinárstva, organizuje viacero kultúrno-spoločenských aj prírodovedných akcií na ich podporu.

Spolu s Vranom zložil poslanecký sľub za Východné študent Dominik Vrba (20, nezávislý), ktorý by sa rád stal pokračovateľom dlhoročného poslanca Cyrila Sekerku tak v oblasti práce pre Rendez, ako aj jeho podpory na pôde samosprávy.

jč, foto FB, archív