Každý deň je vďaka pravidelným prechádzkam v kontakte s Račanmi. V rámci mestskej časti mu nič neunikne, pozorne počúva názory ľudí na plánované projekty u nás a ich požiadavky následne reprezentuje pri hlasovaniach poslaneckého zboru. Juraj Madzin patrí k stáliciam medzi poslancami a o dôveru sa bude opätovne uchádzať v novembrových voľbách.

Ste jeden z najdlhšie pôsobiacich poslancov. Ako fungovalo vzťah poslancov a starostu za Zvonára a teraz Pilinského?

Komunálne voľby 2018

Ako poslanec miestneho zastupiteľstva pôsobím od roku 2006. Pokiaľ by som mal hodnotiť spoluprácu poslaneckého zboru s uvedenými starostami, môžem s plnou zodpovednosťou konštatovať, že až na pár výnimiek bola a je na postačujúcej úrovni.

V čom vidíte pozitíva a v čom negatíva posledných rokov v rámci račianskej samosprávy?

Za pozitíva považujem väčšiu otvorenosť voči občanom, jasné a zreteľné zverejňovanie zmlúv, transparentnosť pri výberových konaniach, otvorenú komunikáciu vedenia smerom k občanom cez internet alebo aj priamym kontaktom. Naopak, negatívne vnímam prieťahy okolo výstavby športoviska LBG Arény, zhoršujúce sa možnosti parkovania a riešenie situácie s ľuďmi bez domova aj neprispôsobivými občanmi.

Akú známku na vysvedčení by ste dali vedeniu Rače za výsledky v posledných 8 rokoch?

Nepatrím medzi tých, ktorí radi známkujú. Myslím si, že práca bola dobrá, aj keď stále sa dá na niečom pracovať a vylepšovať.

JUDr. Juraj Madzin je známy ako veľký fanúšik a podporovateľ športu.

Aké priority chcete vy osobne v prípade zvolenia podporovať a presadzovať v nasledujúcich štyroch rokoch?

Za svoje priority považujem odstránenie spomenutých negatív – vybudovanie kvalitných športovísk, vylepšenie parkovacej politiky. Ďalej skvalitnenie infraštruktúry, podporu vinohradníctva a agroturistiky u nás, zlepšiť ponuku voľnočasových aktivít, skvalitnenie sociálnej politiky a pomoc seniorom. Mali by sme sa začať zaoberať výstavbou sociálnych bytov. Pozornosť si však zaslúžia aj školské a predškolské zariadenia.

Po dokončení školského dvora na ZŠ Tbiliská a LBG Arény u nás vzniknú unikátne športoviská. Ako fanúšika športu vás to musí hriať pri srdci!

Určite áno. Dnešná uponáhľaná doba si priam vyžaduje budovanie športovísk, kde si môžu občania aktívne oddýchnuť a vyčistiť hlavu. Som nesmierne rád, že sa s uvedenými projektmi začalo. Verím, že sa v nasledujúcom období nepresadia negativisti, ktorí budú všetko kritizovať a brzdiť, a tým odďaľovať otvorenie pre Raču mimoriadne dôležitých športových či spoločenských priestorov.

JUDr. Juraj MADZIN
Narodený: 20. septembra 1954
Povolanie právnik,
Záujmy: rodina, šport (ako divák), dianie v Rači