Dňa 30. novembra 2014 na 1. adventnú nedeľu sa v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch konala veľká slávnosť. Vojenský ordinár Mons. František Rábek požehnal pre katedrálu 17 nových zvonov.

Prvý, najväčší zvon vážiaci 115 kg, je označený textom „sv. Ján Pavol II.“, druhý najväčší zvon (93 kg) je označený nápisom „sv. Šebastián, patrón katedrály“ a tretí najväčší zvon (75 kg) je označený „sv. Gorazd“. Všetky zvony sú vyzdobené znakom Ordinariátu OS a OZ SR a popisom „Katedrála sv. Šebastiána Bratislava – Krasňany“.

Nové zvony v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch

Vojenský ordinár Mons. František Rábek požehnal pre katedrálu 17 nových zvonov.

Zvony sú vybavené elektromagnetickými bicími jednotkami umiestnenými vo vnútri zvonov. Súbor sedemnástich zvonov vo forme zvonkohry bude inštalovaný do voľného priestoru medzi dva piliere veže katedrály. Zvonkohra je vyrobená ako hudobný bicí nástroj, ktorý umožňuje interpretovať skladby podľa potrieb určených liturgickým rokom.

Zvony uliala zvonárska dielňa pani Letícii Vránovej Dytrychovej z Brodku u Přerova. Autorom zvonov je pán Rostislav Bouchal, taktiež z Brodku u Přerova. Na slávnostnú bohoslužbu zavítal aj minister financií Peter Kažimír, ktorého otec biskup v závere svätej omše obdaroval symbolickým zvončekom.

Kedykoľvek nás hlas zvona bude zhromažďovať, máme si uvedomiť, že tvoríme spoločenstvo s Kristom i medzi sebou navzájom. Nech všetkých, ktorých zvon bude zvolávať do Božieho domu, naučí Boh načúvať svojmu slovu a podľa neho aj žiť.

Viac o téme aj tu: Katedrála sv. Šebastiána v Krasňanoch ukrýva skutočný poklad

Zdroj: MO SR, www.ordinariat.sk