Riaditeľ mestskej organizácie MARIANUM absolvoval koncom minulého týždňa osobnú obhliadku a premeranie priestorov račianskeho cintorína v mieste, kde sa plánuje jeho rozšírenie.

Po zámene pozemkov medzi ministerstvom vnútra a mestom Bratislava, ktoré schválilo aj mestské zastupiteľstvo, získa račiansky cintorín priestor na vytvorenie nových hrobových miest resp. urnovej steny.

Podľa Miloslava Hrádeka plánuje Marianum rozšírenie cintorína

Podľa Miloslava Hrádeka plánuje Marianum rozšírenie cintorína

Miloslav Hrádek, LL.M.,  riaditeľ organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, absolvoval v tejto súvislosti rokovanie s račianskym starostom a mestským poslancom Petrom Pilinským. Súčasťou procesu je aj riaditeľ susednej cirkevnej školy Jána De la Salle.

“Mestská časť Bratislava – Rača plánuje v súčinnosti s hlavným mestom SR Bratislavy odkúpiť od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pozemok, o ktorý by sa rozšíril cintorín Rača. Jedná sa o pozemok, na ktorom sme v roku 2013 realizovali odstránenie nahnutého cintorínskeho múru viď. AKUALITA č. 305/2013 a 309/2013,” uviedol Miloslav Hrádek na internetovej stránke www.marianum.sk.

So zariadením, aké používajú cestári či geodeti, Hrádek predmetný pozemok premeral, aby dokázal pre potreby ďalšieho postupu a rokovaní odhadnúť, o koľko klasických hrobových miest a miest v urnovej stene by bolo možné cintorín v mestskej časti Bratislava – Rača rozšíriť.

Podľa následných odhadov by bolo možné vyriešiť rozšírením cintorína počet miest na pochovávanie na niekoľko rokov dopredu.

Viac o téme čítajte aj tu: Rača na dlhé roky vyriešila problém s nedostatkom hrobových miest

Fotogaléria:

Zdroj: Račaweb, Marianum, foto:  MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy