Sídliská v slovenských mestách trápi v súčasnosti jeden spoločný problém: Nedostatok parkovacích miest. Pri plánovaní bytoviek a dimenzovaní odstavných plôch v časoch socializmu sa nepredpokladal taký rapídny nárast počtu motorových vozidiel. Naprojektované miesta na parkovanie nestačia, preto sa samosprávy snažia hľadať riešenia, ktoré čo najefektívnejušie využijú existujúce kapacity.

Alfa Romeo 145, tmavomodrej farby, parkoval na Hečkovej.

Račianska samospráva spustila pred dvoma rokmi boj s nepojazdnými vrakmi, ktoré nielenže špatia ulice, ale navyše aj zaberajú parkovacie miesta.

V rámci tejto iniciatívy sa od začiatku roku 2016 do začiatku októbra 2017 podarilo odstrániť dohromady 68 vrakov (5 z toho odstránil magistrát). Ďalších 14 vozidiel je momentálne v riešení.

Zoznam dlhodobo odstavených vozidiel v Rači sa pritom rozširuje každý týždeň. Zisťujú ich úradníci pri obhliadkach terénu, no často ich nahlasujú samotní občania. Hneď po nahlásení vraku začínajú úradníci na prípade pracovať.

Proces odstránenia vraku je však zdĺhavý, keďže treba dodržať všetky práva vlastníkov a zároveň napríklad aj aspekty ochrany životného prostredia.

Postup pri odtiahnutí nepojazdného vozidla:

1. V prvom rade sa určuje, či vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie. Pri poškodzovaní sa vozidlo ihneď odťahuje.
2. V prípade ohrozovania treba určiť, komu patrí komunikácia, na ktorej sa vozidlo nachádza. Cesty I. a II druhej má na starosť magistrát hlavného mesta, a to vrátane odťahovania vrakov, cesty III. a IV. triedy a v správe mestskej časti zase rieši Rača.
3. Následne sa berie do úvahy, či vozidlo má alebo nemá evidenčné číslo. Ak ho má, začína sa zisťovanie držiteľa vozidla, pričom túto informáciu račianskemu úradu poskytuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III.
4. Hneď po zistení držiteľa vozidla je výzva na odstránenie motorového vozidla zasielaná poštou priamo na adresu majiteľa auta a taktiež je vylepená priamo na vozidlo. Výzvy sú zverejnené aj na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli. Po uplynutí 60 dňovej lehoty sa vozidlo následne odťahuje.
5. V prípade, že evidenčné číslo auta chýba, vyvesí sa na vozidlo výzva na odstránenie motorového vozidla s lehotou 60 dní. Ak vozidlo nie je odstránené po uplynutí tejto lehoty, je možné ho odtiahnuť na určené parkovisko.

Chcete aj vy nahlásiť nepojazdný vrak a uvoľniť vo vašom okolí nové parkovacie miesto? Tu nájdete inštrukcie.

Zdroj: www.raca.sk, úprava: racaweb, foto: archív