Vypratávanie a búracie práce sú v plnom prúde. Budúca škôlka na Novohorskej ulici odhaľuje svoje kontúry, čo potvrdil kontrolný deň za prítomnosti dodávateľa prác, starostu Petra Pilinského a architekta Miloša Jurániho.

Kontrolný deň na stavbe za prítomnosti dodávateľa, architekta a starostu Petra Pilinského.

Rokmi schátraná budova bývalých jaslí a následne sanatória pre deti s dýchacími ochoreniami je už od jesene minulého roka v procese veľkej rekonštrukcie.

Po tom, ako sa samospráve podarilo všetky budovy základných a materských kôl v Rači zrekonštruovať prípadne aj zväčšiť, prichádza na rad výstavba úplne novej škôlky na Novohorskej ulici. Roky nevyužívanú hnuteľnosť odkúpila mestská časť po súhlase poslancov miestneho zastupiteľstva od Polikliniky Tehelná.

Rača po dostavbe uspokojí všetkých rodičov

Zväčšovanie existujúcich škôlok a vytváranie nových miest pre deti sa v Rači odzrkadlilo na celkovom počte prijatých a neprijatých detí. Čísla z posledného zápisu hovoria, že na aktuálne prebiehajúci školský rok sa račianskej samospráve podarilo umiestniť až 71 percent detí z celkového počtu odovzdaných prihlášok.

Materská škola Novohorská

Vizualizácie budúcej škôlky na Novohorskej, ktorá bude mať po otvorení kapacitu pre takmer 100 detí.

„Z tých 111 detí, ktoré sme už nedokázali prijať, bolo 90 s trvalým pobytom v Rači, a navyše 56 z nich malo menej ako 3 roky. Čiže v rámci oficiálnych kritérií, podľa ktorých by sa mali prijímať deti s trvalým pobytom u nás a vo veku od 3 do 6 rokov – ich nebolo umiestnených iba 34. Po dobudovaní novej škôlky na Novohorskej, kde bude môcť chodiť približne 90 detí, by sme teda problém s neprijatými deťmi mali v našej mestskej časti úplne eliminovať,“ vyhlásil račiansky starosta Peter Pilinský, ktorý sa v pondelok 19. marca zúčastnil na stavbe na kontrolnom dni.

Rekonštrukcia, nadstavba a školský dvor

Na budove ešte stále prebiehajú búracie práce, no pomaly sa prechádza do budovania statických stĺpov. Na základe projektovej dokumentácie tu budú vykonávané stavebno-technické úpravy pre potreby budúcej škôlky vrátane dobudovania nadstavby a vytvorenia dvoch nových pavilónov. Obrovské vnútorné priestory umožňujú aj dispozičné zmeny oproti pôvodnému usporiadaniu, ktoré budú šité na mieru pre deti od 3 do 6 rokov.

Vybuduje sa nová plynová prípojka aj s kotolňou, vymenia sa rozvody elektro, zdravotechniky, zriaďovacích predmetov, samozrejmosťou je nové a kvalitné zateplenie obvodového a strešného plášťa.

V areáli sa vybuduje nový školský dvor s detským ihrisko s rôznymi hracími prvkami.

Viac o téme aj tu: Poslanci odobrili kúpu pozemku s bývalým sanatóriom na novú škôlku

Fotogaléria:

Zdroj: MČ Rača, foto: MÚ Bratislava – Rača, vizualizácie: Mgr. arch. Miloš Juráni