Nové nádoby na odpadky budú mať väčší objem ako tie predchádzajúce. Zníži sa tak sčasti frekvencia ich vyprázdňovania, čo môže viesť k úspore nákladov. Takisto sú nové nádoby, ktoré zakrátko pribudnú na verejných priestranstvách v obci, oveľa odolnejšie voči vandalizmu.

Nové nádoby na odpad v Rači majú väčší objem a oddelenú, nehorľavú sekciu na ohorky cigariet.

Nové nádoby na odpad v Rači majú väčší objem a oddelenú, nehorľavú sekciu na ohorky cigariet.

Aj na základe podnetov od občanov zaobstarala mestská časť Rača nové veľké odpadkové koše s objemom 63 litrov a popolníkom. V jarných mesiacoch budú koše rozmiestnené na exponovaných miestach s veľkým pohybom ľudí, kde dochádzalo k hromadeniu odpadkov.

V prvej fáze objednal úrad 15 kusov týchto nádob na odpadky.

Peniaze aj na čierne skládky

Mestská časť Rača zároveň na januárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva vyčlenila z rozpočtu 40 tisíc eur, ktoré sú určené na odstraňovanie nelegálnych skládok v rámci mestskej časti.

Minulý rok na tieto aktivity investovala Rača cca 3 000 eur a tiež požiadala o dotáciu Ministerstvo životného prostredia, ktoré v rámci programu Veľké upratovanie poskytlo samosprávam na túto oblasť finančné prostriedky. Rača však dotáciu nedostala a preto sa rozhodla každodenný boj s čiernymi skládkami riešiť svojpomocne.

Ak sa však nezmení prístup každého z nás k svojmu okoliu a celkovo k životnému prostrediu, žiadne peniaze nedokážu udržať našu mestskú časť čistú a peknú,“ myslí si starosta Rače Peter Pilinský.

Fotogaléria:

Zdroj: MČ Rača, Eva Miklánková