Oplotenie pod Zbojničkou sa nachádza na parcelách, ktoré ako svoj majetok uvádza poslanec miestneho zastupiteľstva Eduard Brychta.

Oplotenie pod Zbojničkou sa nachádza na parcelách, ktoré ako svoj majetok uvádza poslanec miestneho zastupiteľstva Eduard Brychta.

Cez parkovisko pod kúpaliskom Zbojnička v Rači sa ťahá plot s nápisom “Súkromný pozemok”. Čo sa stalo, prečo niekto ohradzuje priestor dlhé roky používaný na parkovanie? pýtajú sa prekvapení ľudia, ktorí si prekážku všimli.

Podľa našich informácií stojí plot na parcelách, ktorých vlastníctvo deklaruje poslanec miestneho zastupiteľstva Eduard Brychta (kandidoval za koalíciu Smer-SD, Most-Híd, SZS). Ďalšie jeho pozemky, ktoré mal získať ako dedičstvo po predkoch, zasahujú aj do areálu kúpaliska, konkrétne jeho dolnej trávnatej časti s príjazdom pre sanitku.

Oplotenie vzniklo na parkovisku pod kúpaliskom Zbojnička.

Oplotenie vzniklo na parkovisku pod kúpaliskom Zbojnička.

V prípade nového oplotenia ide o stavbu, ktorá nie je pevne ukotvená v zemi, a teda na ňu netreba stavebné povolenie. Oporné stĺpiky plota držia v pneumatikách, pletivo má veľké oká, podobné sa používa pre ochranu pozemkov či komunikácií proti divej zveri.

Plot obmedzuje možnosti parkovania návštevníkom kúpaliska Zbojnička, ktoré má v správe mestská organizácia STaRZ. Zároveň však znemožňuje majiteľom susediacich vinohradov vstup k ich viniciam s mechanizmami, čo je v čase striekania proti múčnatke či peronospóre nečakané obmedzenie.

Podľa našich informácií žiadal poslanec Brychta (bývalý predseda Račianskeho vinohradníckeho spolku) v roku 2013 na miestnom úrade aj o povolenie postaviť plot aj priamo v areáli existujúceho kúpaliska.

Podľa katastra nehnuteľností nie je Eduard Brychta na parcele typu C s číslom 141/4 a rozlohou 815 m2 uvedený ako vlastník. V telefonickom rozhovore nám však potvrdil, že ide o jeho zdedené pozemky, tie však medzičasom po novom geometrickom zameraní a vysporiadaní vlastníckych vzťahov zmenili parcelné čísla na 141/38 a 141/39 (odsek bol aktualizovaný).

Po rokoch komunizmu a znárodňovania či vyvlastňovania sa pôvodní vlastníci po revolúcii v roku 1989 domáhali v reštitúciách svojich zhabaných majetkov. Na mnohých pozemkoch však medzičasom vznikli rôzne stavby vrátane ciest či obytných budov. Štandardným postupom reštituentov v takýchto prípadoch býva podanie žiadosti na zámenu pozemkov rovnakej kvality.

Reakciu poslanca Brychtu na vzniknutú situáciu si môžete prečítať tu.

Foto: račaweb.sk

Eduard Brychta (vľavo) počas Festivalu frankovky v Rači.

Eduard Brychta (vľavo) počas Festivalu frankovky v Rači.

Oplotenie znemožňuje vinohradníkom prístup do priľahlých viníc.

Oplotenie znemožňuje vinohradníkom prístup do priľahlých viníc.