Na základe podnetov od brigádnikov zverejňujeme plagátik – pozvánku na Okrášľovací deň v Rači.

Veľká jarná BRIGÁDA dobrovoľníkov sa koná v sobotu 18. apríla 2015 od 8:00.

Plagátik si môžete otvoriť, stiahnuť do počítača a vytlačiť, aby ste ho mohli vhodiť do schránok susedov prípadne ho vyvesiť vo vchode vašej bytovky.

Za spoluprácu vopred ďakujeme!

Plagátik si môžete stiahnuť tu: Pozvánka na brigádu