Bratislavu a Trnavu má v blízkej budúcnosti spojiť nová cyklotrasa. Vinohradnícku cyklocestu spolu plánujú Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Zámer predpokladá napojenie vinohradníckych oblastí v Rakúsku s malokarpatskou oblasťou medzi Bratislavou a Trnavou. O projekte informoval portál trnava-live.

Podľa slov hovorcu Trnavského samosprávneho kraja Patrika Velšica v súčasnej fáze sa pripravuje vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Vinohradníckej cyklocesty úseku Bratislava – Trnava. Prvé stretnutie zástupcov oboch krajov s cieľom hľadať možnosti trasovania novej cyklocesty na územiach vinohradov sa uskutočnilo v Bratislave v polovici januára.

Dve varianty do Trnavy

Cyklotrasa Jurava Jur Rača Vajnory Malokarpatsko šúrska cyklomagistrála

JuRaVa: Úsek pri viniciach medzi Vajnormi a Sv. Jurom

Cyklocesta má viesť z Rače do Svätého Jura a Pezinka, ďalej do Vinosadov, Modry, Dubovej, Častej a Dolian. Na území okresu Trnava sa predpokladá riešenie cyklocesty v dvoch variantoch.

Prvým je napojenie do Trnavy po trase Smolenice – Boleráz – Bohdanovce – Trnava, druhou pracovnou alternatívou je trasa Dolné Orešany – Suchá nad Parnou – Trnava.

Celková dĺžka cyklocesty bude približne 45 kilometrov.

“Realizácia projektu posilní cestovný ruch a zároveň poskytne možnosť využívať cyklotrasy ako dopravné cesty pre ľudí dochádzajúcich do zamestnania na bicykli a pre tých, ktorí v súčasnosti využívajú cestovanie v rámci hromadnej alebo osobnej dopravy,” poznamenal Patrik Velšic.

Turisti po Vinohradníckej cykloceste

Význam Vinohradníckej cyklocesty vidia kraje aj v zvýšení návštevnosti regiónov turistami.

Aktivita vinohradníckej cyklocesty je zameraná hlavne na podporu tradičných remesiel v regióne, v tomto prípade vinohradníctva, ktoré je silnou témou v rámci propagácie stredoeurópskych krajín a regiónov. Štúdia realizovateľnosti má pomôcť snahe primátorov a starostov dotknutých obcí priviesť návštevníkov a potenciálnych zákazníkov do ich regiónu,” doplnil Velšic.

Viac o téme aj tu: Borec prešiel cyklotrasu JuRaVa s GoPro kamerou a tu: Projekt cyklochodníka z Rendezu do Vajnor má stavebné povolenie

Financovanie realizácie projektu majú z 90 percent pokryť prostriedky štátneho rozpočtu, 10 percent poskytne Bratislavský a Trnavský kraj z vlastných zdrojov.

Financovanie za štátne

Prípravné práce zámeru majú byť ukončené do konca roka 2015.

Na projekte participujú Slovenský dom Centrope ako žiadateľ, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a cezhraničný partner Obec Neusiedler v Rakúsku.

Vybudovanie cyklotrasy má byť financované zo štátneho rozpočtu, kraje by mali uhradiť 10 % sumy.

Cieľom štúdie je nájsť podľa možnosti bezbariérový koridor pre samostatnú cyklotrasu v prostredí malokarpatských vinohradov,“ informovala Iveta Tyšlerová, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja.

Vinohradnícka cyklocesta Rača Bratislava Trnava

Budúca Vinohradnícka cyklocesta má v štádiu projektu dve varianty. Mapa: Nový Čas

Mapa Cyklotrasy JuRaVa.

Mapa Cyklotrasy JuRaVa.

Zdroj: trnava-live, foto: račaweb