Poľovnícka spoločnosť Rača upozorňuje občanov, najmä turistov či psíčkarov, na termíny plánovaných poľovačiek v katastrálnom území Rače. Ide o riadne akcie poľovníckeho spolku slúžiace na reguláciu zveri v medziach príslušných zákonov.

Sobota 13. 12. Komandle (za Komisárkami, smer Vajnory), od 8.00 do 15.00 hod.

Piatok 26. 12. Pole (za ŽST Bratislava – Rača, smer vajnorské letisko a Raven), od 8.00 do 15.00 hod.

Streda 31. 12. Nad Peknou cestou (Šinweg, Vajspeter), od 8.00 do 12.00 hod.

Poľovníci zároveň žiadajú občanov, aby sa v hore uvedenom čase nezdržiavali v uvedených lokalitách. V prípade potreby návštevy týchto miest v uvedených termínoch je potrebné akceptovať pokyny prítomných poľovníkov.

Poľovať sa bude na malú zver (bažantia, zajačia a jarabičia zver) a na škodnú zver (napr. líška obyčajná, mačka divá, kuna lesná).