Od 12. septembra do 14. septembra 2014 do 22:00 bude z dôvodu konania sa vinobrania (oberačkových slávností) vylúčená autobusová doprava v hornej časti Rače na uliciach Barónka, Alstrova, Detvianska (od Rustaveliho na Nám. A. Hlinku), Rustaveliho (od Detvianskej po ul. Závadská) a na Námestí A. Hlinku.

Počas trvania uzávierky komunikácií, popri súčasne platnej uzávierke na Koľajnej ul. kvôli rekonštrukcii kanalizácie budú vodiči autobusov premávať v mimoriadnom prevádzkovom režime:

Vinobranie Rača 2014: Program a mapa akcie

Vinobranie Rača 2014: Program a mapa akcie

Linky č. 52, 56 smer Rača: po obslúžení zastávky „Stolárska“ pokračujú na Žitnej ulici priamo na Púchovskú, zastavia na zastávkach „Trávna“ a „Púchovská“, odbočia doľava na ul. Pri vinohradoch, zastavia na zastávke „Karpatské nám.“ – POVINNÉ ZASTAVENIE na zastávke s charakterom na znamenie, odbočia doľava na Rustaveliho ul., zastavia na náhradnom výstupišti „Tbiliská“ a za ním do obratiska
smer Na pasekách, Studená: z nástupišťa „Tbiliská“ odbočia doľava na Rustaveliho ul., zastavia na zastávke „Karpatské nám.“ – POVINNÉ ZASTAVENIE na zastávke s charakterom na znamenie, odbočia doprava na ul. Pri vinohradoch a Púchovskú ulicu smerom do mesta, zastavia na zastávke „Púchovská“, v križovatke s Detvianskou ul. odbočia doprava, zastavia na zastávke „Čachtická“, odbočia doľava na Rustaveliho ul. kde zastavia na zastávke „MiÚ Rača“ a pri býv. vinárskych závodoch po prejdení cez električkovú trať na ulicu Hybešova sa od náhradnej zastávky „Hybešova“ napoja na momentálne platnú obchádzkovú trasu
Upozornenie: spoje linky č. 56 na Potočnú ul. a na konečnú zastávku Záhumenice nebudú vykonávané

Linka č. 65 smer Rača: za zastávkou „Vajnorský potok“ odbočia z Púchovskej ulice doprava už v križovatke s ulicou Pri vinohradoch, tu zastavia na zastávke „Karpatské nám.“ – POVINNÉ ZASTAVENIE na zastávke s charakterom na znamenie, odbočia doľava na Rustaveliho ul., zastavia na náhradnom výstupišti „Tbiliská“ a za ním do obratiska

smer Čiližská: z nástupišťa „Tbiliská“ odbočia doľava na Rustaveliho ul., zastavia na zastávke „Karpatské nám.“ – POVINNÉ ZASTAVENIE na zastávke s charakterom na znamenie, odbočia doprava na ul. Pri vinohradoch a doľava na Púchovskú ulicu smerom von z mesta, na svoju trasu sa napoja od zastávky „Na pantoch“

školský spoj 14 smer Na pasekách: vodič z Kadnárovej ulice pokračuje priamo na ul. Kubačova, zastaví na zastávke „MiÚ Rača“, odbočí doprava na Detviansku ul. a opäť doprava na Čachtickú, z električkovej trate pri býv. vinárskych závodoch ide doľava na ul. Hybešova a cez Koľajnú a železničné priecestie na ulicu Pri Šajbách, kde od zastávky „Pastierska“ pokračuje svojou trasou na Východné.

Zdroj: DP Bratislava, Adriana Volfová