Napätá situácia so stravovaním v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na ulici Pri Vinohradoch v Rači dospela do štádia, že klienti prosia o pomoc priamo prezidenta Andreja Kisku a zvažujú hladovku!

Gabajová Kiska otvorený list Domov seniorov

Dôchodkyňa Libuša Gabajová odovzdáva na podateľni otvorený list Andrejovi Kiskovi o pomeroch v zariadení v správe BSK

Spravodaj račaweb.sk sa obrátil na Bratislavský samosprávny kraj vedený Pavol Frešom (SDKÚ-DS) s nasledujúcimi otázkami o tom, ako chcú riešiť vzniknutý problém a upokojiť seniorov:

1. Aké rokovania inicioval BSK ako zriaďovateľ Domova seniorov v Rači k tomu, aby sa situácia s klietnmi zariadenia nezhoršovala?
2. Súhlasí vedenie BSK vrátane župana Freša s krokmi a postupom riaditeľa zariadenia Jána Kmeťa pri rokovaniach so seniormi?
3. Ako si vysvetľujete, že napriek novele Sociálneho zákona sa takýto problém vyskytol len v zariadení v Rači?

Od hovorkyne BSK Ivety Tyšlerovej nám prišla táto odpoveď:

Od januára 2014 je účinná novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá okrem iného priniesla zvýšenú ochranu príjmu prijímateľov sociálnych služieb a zvýšenú ochranu prijímateľov v oblasti stravovania. Táto povinnosť bola zakotvená i vo VZN BSK, ktoré schválili krajskí poslanci na zasadaní zastupiteľstva 20. 6. 2014.

Na základe novely zákona musí zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby celoročnou alebo týždennou formou, poskytovať prijímateľom sociálnych služieb celodenné stravovanie, minimálne v rozsahu dvoch jedál denne, s ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Tzn. zariadenie sociálnych služieb musí v zmysle zákona zabezpečiť stravovanie pre klientov zariadení, ktorí sú odkázaní na sociálne služby.

Tí klienti, ktorí nie sú odkázaní na sociálne služby, sú samostatní  a majú vlastnú kuchyňu, nemusia odoberať stravu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti, ktoré vyplývajú z novely zákona o sociálnych službách, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, tak ako aj ďalšie zariadenia nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ale na celom Slovensku , pristúpili k realizácií tejto zvýšenej ochrany pre prijímateľov sociálnych služieb formou uzatvárania dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb.

Nuž uvidíme, či táto formálna odpoveď uspokojí aj seniorov z Rače, ktorí sa cítia byť pritlačení k múru…

Viac o téme čítajte tu: Zúfalá dôchodkyňa z Rače prosí o pomoc prezidenta Kisku!

račaweb.sk, foto BSK, račaweb

Fotogaléria:

Frešo BSK portrét

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo

Libuša Gabajová: Otvorený list pre Kisku