Na pôde miestneho úradu a takisto v odbornej komisii miestneho zastupiteľstva sa v posledných týždňoch objavili tri nové zámery výstavby. Ide o projekty pri Karpatskom námestí, v centrálnej časti Rače pri trhovisku a na Východnom, v medzibloku medzi existujúcimi pôvodnými bytovkami.

Zámery sú len v úvodnom štádiu, kedy prichádzajú do konfrontácie s limitami územného plánu. Až vydané územné rozhodnutie umožní ich prípadnú realizáciu – už v tomto štádiu sa však zdá, že podpory Mestskej časti Bratislava – Rača sa nedočkajú…

Nie projektu na Komisárkach

V Komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy sa po prvý raz prerokovali dva materiály ohľadne navrhovanej výstavby v Rači v stabilizovanom území. Projekt medzi Račany Bianco a Karpatským námestím považuje starosta Peter Pilinský za viac než problematický a nie je stotožnený s jeho realizáciu.

Názov zámeru: Rezidencia Rača Lokalita: Pri Vinohradoch (medzi Račany Bianmco a Karpatským námestím)

Názov zámeru: Rezidencia Rača
Lokalita: Pri Vinohradoch (medzi Račany Bianmco a Karpatským námestím)

“Mám s ním zásadný problém. Jedná sa o zahusťovanie medzisídliskovej plochy v zeleni na Komisárkach, vedľa budovy bývalej lesnej správy. Verím, že poslanci budu mať na tieto predložené projekty podobný názor,” objasňuje svoj postoj Peter Pilinský.

Nie projektu na Dopravnej ulici

Už niekoľko rokov sa snaží investor vybudovať 5-podlažnú bytovku aj na Dopravnej ulici na pozemku s výmerou 2 700 m2 medzi ubytovňami a ďalšími bytovými domami.

Zámer bytového domu na Dopravnej ulici na Východnom

Zámer bytového domu na Dopravnej ulici na Východnom

Podľa portálu TREND Reality sa ho od konca minulého roka snažil pôvodný investor predať. Tým investorom bola spoločnosť Viscon, s.r.o., pričom vlastníkom pozemku bola firma Jadalu, s.r.o., za ktorou stojí aj Valentín Mikuš – bývalý poslanec bratislavského zastupiteľstva a krajský šéf SDKÚ-DS.

Aj v tomto prípade považuje starosta navrhovaný objem výstavby za neúnosný a nevie si predstaviť, že by dostal od Rače zelenú v tejto predloženej podobe…

Zmizne ohavný plot v srdci Rače?

Tretím zámerom je projekt umiestnený na parcele oproti trhovisku pri križovatke Detvianska – Rustaveliho, ktorý je neslávne známy už dobrých 15 rokov svojim ohavným plechovým oplotením a rozostavanými základmi.

Neslávne známy ošarpaný plot okolo pozemku na križovatke ulíc Detvianska a Rustaveliho ukrýva základy rozostavanej budovy.

Neslávne známy ošarpaný plot okolo pozemku na križovatke ulíc Detvianska a Rustaveliho ukrýva základy rozostavanej budovy.

Lokalita: Rustaveliho ulica (oproti trhovisku, v susedstve výstavby Radničné námestie Rača)

Lokalita: Rustaveliho ulica (oproti trhovisku, v susedstve výstavby Radničné námestie Rača)

“Ak by zmizol ten plot a v súlade s územným plánom vzniklo niečo, čo obohatí toto vzácne územie, bola by to skôr pozitívna správa,” komentoval dianie okolo tohto projektu Pilinský.

Pribudne kruhová križovatka?

Rača bude podľa neho v prípade súhlasného stanoviska do ďalšieho kola posudzovaní požadovať, aby sa investor podieľal na vybudovaní kruhovej križovatky na tomto frekventovanom a kolíznom úseku.

Treba pripomenúť, že starosta a jeho názor sú len jednou malou časťou z celého rozhodovacieho procesu. Ten prioritne posudzujú príslušné komisie zastupiteľstva, miestni poslanci a takisto sa pri takýchto väčších zámeroch čaká aj na vyjadrenie magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

Peter Pilinský, starosta Rače

Peter Pilinský, starosta Rače

Prehľad povolení pre najväčšie projekty v MČ Bratislava – Rača

Povoľovanie výstavby v Rači v rokoch 2002 - 2014.

Povoľovanie výstavby v Rači v rokoch 2002 – 2014.

Zdroj: Račaweb, foto: Investori, Google Street View