Opäť prebieha diskusia o projekte Technologického parku CEPIT, ktorý sa nachádza na území Vajnôr – v tesnom susedstve Rače. Mestská časť Bratislava Vajnory začala prerokovávať návrh Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT  Bratislava – Vajnory, v stredu 9. septembra k tomu bolo verejné prerokovanie v tamojšom kultúrnom dome.

Cepit je zámer na vybudovanie priemyselo-technologického parku na 63 hektároch (630 000 m2).

Cepit je zámer na vybudovanie priemyselno-technologického parku na 63 hektároch (630 000 m2).

Cepit je zámer na vybudovanie priemyselo-technologického parku na 63 hektároch (630 000 m2), lokalizovaný je po oboch stranách Jurskej cesty od druhého mostíka až po Lagermax (areál bývalej BEZ) a po novú asfaltovú cestu – JURAVA do Prírodnej rezervácie Šúr. Má tam podľa štúdií pôsobiť asi  23 000 ľudí.

Prerokovanie dnes v kulturáku

Prerokovávanie návrhu sa začalo už 13. augusta 2015 a končí sa 30. septembra 2015. S návrhom sa možno oboznámiť tu. Verejné prerokovanie bolo v stredu 9. septembra 2015 o 17.00 hod. v kultúrnom zariadení na Baničovej ulici.

Čo bude s dopravou?

„Pýtajte sa ako sú zapracované protipovodňové opatrenia do záväzných častí návrhu. Ako budú chránené Vajnory pred dažďovými povodňami pri tak veľkej zastavanej ploche. Prečo je navrhnuté zaústenie splaškovej kanalizácie do čerpacej stanice na Dorasteneckej, keď v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie boli stanovené iné podmienky?“ pýta sa na stránke Vajnoráci na Facebooku poslankyňa Anna Zemanová a nastoľuje aj ďalšie otázky: „Ako to bude s dopravou?  Samotní riešitelia uvádzajú, že bez električky, ktorá stále nie je v územnom pláne mesta bude doprava veľmi komplikovaná. A prečo návrh mlčí o umiestnení veľkého zdroja znečistenia ovzdušia – Energocentrum?“

Fotogaléria:

Zdroj: MÚ Vajnory, FB Vajnoráci, foto: CEPIT