Slovenská pošta zverejnila na svojej oficiálnej stránke dôležitú informáciu pre návštevníkov a klientov pobočky na Dopravnej ulici 57 na Východnom.

Podľa tohto oznamu bude pobočka z prevádzkových dôvodov uzavretá počínajúc dňom 6. júna 2016.

Slovenská pošta, Dopravná 57

Slovenská pošta, Dopravná 57

Predpokladané znovuotvorenie pobočky, ktorá poskytuje štandardné poštové služby a tiež doplnkové (Mobilný operátor 4ka bez príslušenstva, Bezbariérový prístup, Uloženie Balíka na poštu, Príjem expres zásielok do 15 kg, Výpis z OR, LV a RT, Ticketportal…) je odhadované poštou na koniec leta – presne 31. augusta 2016.

Slovenská pošta, Dopravná 57

Slovenská pošta, Dopravná 57

Zdroj: Slovenská pošta, foto: Google Street View, SP