Zápis prváčikov do základných škôl sa tento rok presunul na všetkých školách v republike až na aprílový termín. Hoci do rozhodnutia, kam prihlásiť budúceho prváka alebo ísť na osemročné či štvorročné gymnázium, ostáva ešte pár týždňov, rodičia si už teraz iniciatívne zisťujú informácie a zbierajú referencie o jednotlivých školách.

Pomôcť pri rozhodovaní môže aj Deň otvorených dverí na najstaršej zo súčasných račianskych škôl – Spojenej školy de La Salle na Detvianskej resp. Čachtickej ulici. Akcia sa koná 10. februára 2016

Čo o sebe uvádza škola?

Spojená škola de La Salle

Spojená škola de La Salle

“Naša Spojená škola je katolíckou školou rodinného typu. Snažíme sa spoločnými silami o to, aby každý náš žiak a študent mohol objavovať svoje silné stránky a rozvíjať sa v nich, aby sa učil ovládať svoje emócie a prijať svoje obmedzenia.

Žiaci, študenti, pedagógovia a rodičia našej školy vytvárajú spoločenstvo, v ktorom chceme našim mladým odovzdať kresťanské hodnoty. Napriek tomu, že sme katolícka škola sme otvorení všetkým rodinám, ktoré z rôznych dôvodov tento rozmer života deťom neponúkli a chceli by prostredníctvom školy tak urobiť.

Dnešní mladí ľudia žijú v rýchlo sa meniacom svete a musia byť na tento život dobre pripravení. Lasaliánski učitelia a vychovávatelia pri svojej práci spájajú vieru so skúsenosťami a pedagogickými znalosťami, a tak naša škola môže ponúknuť svojim žiakom a študentom dobré vzdelanie a výchovu.”

Škola rodinného typu

Škola je školou rodinného typu. Prvý stupeň základnej školy sídli na Detvianskej ulici 24 a má po dve triedy v každom ročníku. V každej triede je okolo 20 – 23 detí, čo umožňuje pedagógom uplatňovať aj skupinový aj individuálny prístup.

Druhý stupeň sídli na Čachtickej ulici 14, v priamom susedstve s budovou prvého stupňa. Počas piateho ročníka sa rodičia môžu rozhodnúť pre štúdium dieťaťa na osemročnom gymnáziu alebo v zotrvaní na základnej škole. Obe možnosti ponúka naša Spojená škola pod jednou strechou.

Škola má novú telocvičňu, športoviská, ihrisko na plážový volejbal, počítačovú učebňu, multimediálne učebne, jazykovú učebňu a každá z budov má vlastnú kaplnku.

Viac info na stránke školy.

Fotogaléria:

Spojená škola de La Salle sa nachádza na uliciach Detvianskej (prvý stupeň) a Čachtickej (druhý stupeň a gymnázium).

Spojená škola de La Salle sa nachádza na uliciach Detvianskej (prvý stupeň) a Čachtickej (druhý stupeň a gymnázium).

Spojená škola de La Salle: Na škole študujú aj gymnazisti

Spojená škola de La Salle: Na škole študujú aj gymnazisti

Spojená škola de La Salle: Prednáška o polícii v telocvični

Spojená škola de La Salle: Prednáška o polícii v telocvični

Spojená škola de La Salle: Deň otvorených dverí

Spojená škola de La Salle: Deň otvorených dverí

Zdroj: Račaweb, foto: Spojená škola de La Salle, Google Street View