Koniec konfliktným situáciám, zníženie rizikových situácií najmä vo vzťahu chodec – automobil a zjednodušenie parkovania má priniesť nová úprava organizácie dopravy v úseku ulíc Alstrova a Novohorská. Na operatívnej komisii pri oddelení dopravy magistrátu boli odsúhlasené projekty zjednosmernenia ulíc Alstrova a Novohorská. Podnetom na hľadanie riešenia boli aj sťažnosti od občanov žijúcich v dotknutej lokalite.

Návrh prerokovaný so zástupcom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v SR mjr. Ladislavom Krajčovičom prijala 14. januára 2015 komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva v Rači. Následne tento návrh jednohlasne odobrili aj poslanci zastupiteľstva, pričom poslanci nevzniesli žiadne podstatné výhrady.

Plán zjednosmernenia na uliciach Alstrova a Novohorská.

Plán zjednosmernenia na uliciach Alstrova a Novohorská.

O čo ide?

Zjednosmernenie Alstrovej ulice v smere od križovatky so Stupavskou (pri evanjelickom kostole) až po križovatku so Sadmelijskou.

Zjednosmernenie Novohorskej ulice od križovatky so Sadmelijskou až po výjazd z garáží pod objektom Pálffyku kúrie na ulici Barónka.

Predpokladaný termín realizácie bol oficiálne uvádzaný apríl 2015, práce sa podľa našich informácií už začali.

Fotogaléria:

V hornej časti Alstrovej ulice prichádzalo ku množstvu nebezpečných situácií, na ktoré upozorňovali ľudia z okolia.

V hornej časti Alstrovej ulice prichádzalo ku množstvu nebezpečných situácií, na ktoré upozorňovali ľudia z okolia.

Aj autá Google Street View zachytili, aké nebezpečné bolo prechádzať po Alstrovej. Kam by sa vozidlá a mamička s kočiarom vyhli, ak by išlo ďalšie auto či dodávka v protismere?

Aj autá Google Street View zachytili, aké nebezpečné bolo prechádzať po Alstrovej. Kam by sa vozidlá a mamička s kočiarom vyhli, ak by išlo ďalšie auto či dodávka v protismere?

Návrh na úpravu organizácie dopravy v úseku Alstrovej a Novhorskej prijalo jednohlasne aj zastupiteľstvo MČ Bratislava - Rača.

Návrh na úpravu organizácie dopravy v úseku Alstrovej a Novhorskej prijalo jednohlasne aj zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača.

Zdroj: MÚ Rača, foto: Google street view, Račiansky výber