Jednou z priorít Miestneho úradu Bratislava – Rača je rekonštrukcia materských škôl a s ňou spojené rozširovanie ich kapacít. Vynaložené úsilie začína prinášať svoje ovocie a už  tohtoročný zápis do škôlok poskytol pozitívne čísla. V školskom roku 2016/2017 bude naše škôlky navštevovať dohromady 685 detí, čo je o 16 viac ako minulý rok.

MŠ Gelnická, Rača

MŠ Gelnická, Rača

Najviac detí (140) bude navštevovať MČ Gelnická, ktorá prešla vlani veľkou rekonštrukciou a rozšírením kapacít o dve triedy.

Takmer dvojnásobne sa zvýši počet detí v materskej škole Barónka, ktorá aktuálne prechádza budovaním nadstavby práve z dôvodu vytvorenia dvoch nových tried. Kým v tomto roku navštevuje uvedenú materskú školu 47 detí, od septembra ich bude až 88,“ vysvetľuje starosta Peter Pilinský.

Na druhej strane počet škôlkarov o takmer 30 miest klesne v MŠ Pri Šajbách, a to z dôvodu, že táto škôlka je naplánovaná ako ďalšia v poradí na rozsiahlu rekonštrukciu, pričom už na jeseň bude prevádzka tejto MŠ v náhradných priestoroch. Z tohto dôvodu škôlka neprijímala žiadne deti a ich počet sa zo súčasných 92 zníži od septembra na 60.

Ostatné materské školy si zachovajú aj na budúci rok viac-menej súčasný stav: MŠ Cyprichova (86 detí), MŠ Hubeného (99 detí), MŠ Plickova (92 detí) a MŠ Tbiliská (120 detí).

V septembri 2017 sa predpokladá nárast počtu škôlkarov približne o 50, vďaka rekonštrukcii a rozšíreniu MŠ Pri Šajbách. O rok neskôr, v septembri 2018 je predpoklad, že nastúpi do škôlok v Rači až 825 detí, čo je až o 160 škôlkarov viac ako ich je v súčasnosti. Tento nárast vznikne vďaka prebudovaniu a vytvoreniu úplne novej, v poradí ôsmej materskej školy na Novohorskej ulici,“ dodal račiansky starosta.

MŠ Gelnická

MŠ Gelnická

V uplynulých týždňoch bolo do materských škôl v Rači podaných dohromady 352 prihlášok, 215 kladných rozhodnutí znamená, že sa podarilo umiestniť 61 percent detí. „Z toho 43 je predškolákov, ktorých prijatie na povinnú predškolskú výchovu vyplýva zo zákona, ďalších až 200 detí je z Rače a zvyšných 15 detí (vo veku od 3 do 5 rokov) pochádza z iných mestských častí,“ povedala vedúca Školského úradu v Rači Angelika Bezděková.

O prijímaní detí rozhodujú výlučne riaditeľky škôlok. Prihliadajú pritom na trvalý pobyt rodičov dieťaťa, či je rodič samoživiteľ, či do škôlky chodí starší súrodenec dieťaťa a zvažujú aj ďalšie podstatné okolnosti a životné situácie.

Viac o tejto téme aj tu: Nedostalo sa vaše dieťa do škôlky? Pozrite si, kde v meste je situácia najhoršia!

Zdroj: Eva Miklánková, hovorkyňa MÚ Bratislava – Rača