Dobrý nápad sa cení! Rača sa rozhodla pri rekonštrukcii povrchu ďalšej cesty ušetriť prostriedky za likvidáciu a uskladnenie starej dlažby a zároveň vyjde v ústrety svojim obyvateľom. Tí si budú môcť populárne čadičové bloky, známe aj ako tzv. mačacie hlavy, vziať zdarma a použiť pri domoch či v záhradách na budovanie chodníkov, plošín či iných prvkoch drobnej záhradnej architektúry. Ako a kedy budú “mačacie hlavy” k dispozícii?

Oprava cesty sa začala

V uplynulých dňoch sa začali rekonštrukčné práce na Stratenej ulici v celej jej dĺžke. Aktuálne sa odstraňujú staré čadičové kocky z povrchu vozovky a odbúrava sa 50 centimetrová pôvodná vrstva vozovky, ktorú nahradí nový podklad. Čadičové kocky sa na záver nahradia novým živičným krytom (asfaltom).

Stratená ulica je ďalšou z desiatok komunikácií, ktoré sa v Mestskej časti Bratislava Rača dočkali opravy a rekonštrukcie.

Okrem kompletne novej konštrukcie vozovky sa opraví aj chodník, pribudnú nové cestné obrubníky vrátane bezbariérových priechodov so slepeckou dlažbou, zrealizuje sa aj výšková úprava uličných vpustí. Na celej ulici je od pondelka 15. októbra úplná dopravná uzávera, povolený vstup majú okrem vykonávateľov prác len vozidlá hasičskej a záchrannej služby.

Obchádzka do Nemeckej kolónie je cez Mrázovu ulicu.

Desiatky nových ciest

Na území Mestskej časti Bratislava – Rača sa za posledných 8 rokov opravili či zrekonštruovali desiatky hlavných aj vedľajších ciest a chodníkov v réžii MČ, magistrátu či správcov sietí. Vynovené  sú kompletne alebo z veľkej časti Račianska, Púchovská, Žitná, Kubačova, Trávna, Koľajná, Kadnárova, Dopravná, Albánska, Lisovňa, Pekná, Detvianska, Stupavská či Karpatské námestie, bezbariérové chodníky pribudli  na Kubačovej, Cyprichovej, Hubeného, Barónke a práve teraz prebiehajú práce na Stratenej a Peknej.

Viac o téme: Koniec tankodromu v Rači: Oprava Kubačovej si vyžiada zmeny v doprave

Nič nevyjde nazmar

Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je v decembri 2018. Rača sa rozhodla ušetriť finančné prostriedky a čadičové dlažobné kocky nevyvezie na skládku, ale ich využije. Časť odloží pre svoje potreby v budúcnosti, ďalšiu podľa slov starostu Petra Pilinského (tu) ponúkne za odvoz obyvateľom.

Oprava Stratenej ulice sa začala vo štvrtok 18. októbra, dokončenie je plánované v decembri.

Dlažobné kocky poskytnú záujemcom za odvoz.

“Viacerí sa na nás obraciate s otázkou, aký bude ďalší osud mačacích hláv a či by nebolo možné ich využiť pre vlastné potreby. Odpoveď je áno, bude to možné. Všetky tieto kocky po demontáži pretriedime a uskladníme. Časť odložíme pre potreby našej MČ a zvyšok ponúkneme záujemcom z radov obyvateľov. O termíne a mieste, kde bude možné si dlažbu vyzdvihnúť, budeme informovať,” uviedol pre portál račaweb Pilinský.

Hit ciest a chodníkov

Čadičové dlažobné kocky (zvyčajne v rozmeroch 6-8 cm, 8-10 cm) patria k najodolnejším materiálom. Vyznačujú sa svojou tvrdosťou, odolnosťou voči mrazom, nízkou nasiakavosťou. Čadičové kocky sú tiež známe aj ako mačacie hlavy. Ich kvalitu a odolnosť potvrdzuje aj fakt, že sú do dnes súčasťou historických námestí a chodníkov na peších zónach.

Čadičové dlažobné kocky patria k najodolnejším materiálom. Sú známe aj ako mačacie hlavy. Sú dodnes súčasťou historických námestí a chodníkov na peších zónach.

Dlažobné kocky z opravy Stratenej ulice Rača rozdá.

Viac o téme aj tu: Po hlavných ťahoch prichádza na rad aj oprava tankodromu v dolnej Rači